news

EUROPE IS HERE: Connect IT x Cheer Chews

Aurel, Rod, Kristi and Brisejda are only four out of over 70 university students that have been part of EU for Innovation, Connect IT programme, and have created tech-solutions to help more than 17 Albanian companies digitalise their services!

We are proud of their work and want to congratulate them on putting the knowledge received during their years of studies into a proper practical assignment!

Aurel, Rod, Kristi dhe Brisejda janë vetëm katër nga mbi 70 studentë nga universitete të ndryshme, që kanë qenë pjesë e programit Connect IT të BE për Inovacionin dhe kanë krijuar zgjidhje teknologjike për të ndihmuar më shumë se 17 kompani shqiptare të dixhitalizojnë shërbimet e tyre!

Ne jemi krenarë për punën e tyre dhe duam t’i përgëzojmë ata që njohuritë e marra gjatë viteve të studimit i vendosën në një detyrë praktike!

BIZ Growth Design – a programme for Albania’s groundbreaking start-ups
August, 2021

BIZ Growth Design – a programme for Albania’s groundbreaking start-ups

Biz Growth Design is powered by EU for Innovation and lead by Board of Innovation, a renowned international strategy and business design firm. This programme was especially designed for ambitious Albanian start-ups, needing to improve their business solution; to design a disruptive business model or wanting to expand their business, aiming the international market. BoI […]

View more
ISPA Pitching event for Edipack
November, 2021

ISPA Pitching event for Edipack

The first Pitching event with the Industry Start-up Partnership Accelerator occurred, between Edipack – the largest carton box manufacturer in Albania and three start-ups – AlMoTech, WebProm and Pi Albi Saraci. Three solutions were pitched to the company – mainly addressing the strengthening the online presence of the brand and order management facility. The winning […]

View more
Loading
footer logo