news

Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0

On November 3, EU for Innovation in collaboration with Preneurz Amsterdam launched the “Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0” to an audience comprised of Albanian university lecturers and researchers.

The virtual event started with two inspirational talks: first by Rutger Siebenga, coordinator of the Minor Entrepreneurship at Amsterdam University of Applied Sciences, who elaborated on the “Entrepreneurship education in Amsterdam” and followed by Pieter Bosschaart, founder Mr. Prezident, who shared his experience of establishing the company while being a student of the entrepreneurship programme. Now, as a successful alumni and entrepreneur, Pieter will join the programme as a coach.

The online meeting was closed with Bart Sutorius, lecturer for Entrepreneurship in various universities in Amsterdam, providing detailed information on the upcoming “Teach the Teacher – Masterclass 2.0” in Albania.

If you missed the event, but would be interested to learn more about the best ways to teach entrepreneurship at universities, watch the recording: https://youtu.be/YM5FW0GJjO4

Information on how to subscribe to the “Teach the Teacher – Masterclass 2.0” is coming soon, so stay tuned!

Më datë 3 nëntor, BE për Inovacionin në bashkëpunim me Preneurz Amsterdam prezantuan programin “Entrepreneurship Experiential Learning: Teach the Teacher – Masterclass 2.0”, para një audience të përbërë nga lektorë dhe kërkues shkencorë nga universitetet shqiptare.

Eventi virtual u hap nga dy prezantime frymëzuese: i pari nga Rutger Siebenga, koordinator për Sipërmarrjen e Vogël në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Amsterdamit, i cili foli për “Edukimi në ndërmarrësi në Amsterdam” dhe më pas nga Pieter Bosschaart, themelues i Mr.Prezident, i cili ndau përvojën e tij për krijimin e një kompanie ndërsa ishte student i programit të sipërmarrjes në universitet. Tashmë, si një alumni i suksesshëm dhe sipërmarrës në karrierë, Pieter do ti bashkohet programit si trajner.

Takimi virtual u mbyll me Bart Sutorius, pedagog për Ndërmarrësinë në universitete të ndryshme në Amsterdam, i cili prezantoi informacion më të detajuar mbi “Teach the Teacher – Masterclass 2.0”, në Shqipëri.

Nëse nuk mundët të ishit pjesë e eventit, por jeni të interesuar të mësoni më shumë rreth mënyrave më të mira për të “mësuar” ndërmarrësinë në universitete, ndiqni videon e aktivitetit: https://youtu.be/YM5FW0GJjO4

Challenge Fund 4th Call
March, 2021

Challenge Fund 4th Call

103 start-ups applied in the 4th call of the Challenge Fund and we thank them for the decent introduction to their work. We are happy that a large part of these new businesses is founded and managed by women and we hope that this number will grow further in the future. 33 Innovation Support Organizations […]

View more
Legit.al – a digital platform that provides legal services for Albanian businesses
September, 2021

Legit.al – a digital platform that provides legal services for Albanian businesses

Today, we want to present you another start-up participating in BIZ Growth Design, a programme designed for ambitious Albanian start-ups aiming to bring innovation and disrupt the market. Meet Legit.al, a digital platform that provides legal services through the generation of legal documents and by connecting clients with lawyers. Legit was founded in January 2021 […]

View more
Loading
footer logo