Entrepreneurial University Masterclass #3

Entrepreneurial University Masterclass #3

The Entrepreneurial University Masterclass is implemented by EU for Innovation collaborators, the ACE experts: Erik Boer and Arjan Goudsblom; it is targeted to Albanian researchers, academics and management level officials from thirteen participating Albanian universities and aims to inform and inspire them to create programs that encourage an entrepreneurial mindset for their students and researchers and connect these programs to the wider entrepreneurial ecosystem.

Like the previous one, the 3rd masterclass also took place in a virtual platform, online. The topic of the 3rd masterclass was on the “THE ENTREPRENEURSHIP ECO-SYSTEM”, and the audience was honored to have two key-figures of the Dutch Entrepreneurial Ecosystem, Erik Stam and Ruben Nieuwenhuis joining the session, as well as representatives of Albanian eco-system players, such as Municoality of Tirana, ICTSMedia / UPLIFT and Oficina Innovation Hub.

In case you are interested to follow the discussion on “the Entrepreneurial Ecosystem”, you can find the 3rd Masterclass video on our YouTube Channel.

 

Masterklasa mbi “Universiteti Sipërmarrës” zhvilluar në bashkëpunim me ekspertët e ACE: Erik Boer dhe Arjan Goudsblom; për studiues/kërkues, akademikë dhe zyrtarëve të nivelit të menaxhimit nga trembëdhjetë universitetet pjesëmarrëse, synon të informojë dhe frymëzojë universitet për të krijuar programe që nxisin një mentalitet sipërmarrës tek studentët dhe akademikët dhe i lidhin këto programe me ekosistemin sipërmarrës e më të gjerë.

Ashtu si edhe më herët, klasa e 3-të masterklasës gjithashtu u zhvillua në një platformë virtuale online. Tema që u trajtua ishte mbi “ECO-SISTEMIN E SIPERMARRJES”. Ishim të nderuar të kishim dy figura kryesore të Ekosistemit Sipërmarrës Hollandez, Erik Stam dhe Ruben Nieuwenhuis që iu bashkuan kësaj seancë të Masterklasës si dhe përfaqësues të ekosistemit shqiptar, të tilla si Bashkia Tiranë, ICTSMedia / UPLIFT & Oficina Innovation Hub.

Në qoftë se jeni të interesuar të ndiqni diskutimin mbi “Ekosistemi Sipërmarrës”, ju mund të gjeni videon e tretë Masterclass në Kanalin tonë në YouTube.

1st team of students _ Connect IT
February, 2021

1st team of students _ Connect IT

We’re very proud to finally present you our latest support intervention Connect IT, a program that aims to connect Albanian students to industry players, that want to digitize business processes. Stiljano Ruci, Xhuliano Ageja, Flavio Doko, Dionis Cura, Brisilda Runa and Andrea Ranxha from Universiteti Polis, are the first team of students that have been […]

View more
Startup Grind Tirana with Engjëll Rraklli dhe Ariol Sollaku of Division5, powered by EU for Innovation
July, 2019

Startup Grind Tirana with Engjëll Rraklli dhe Ariol Sollaku of Division5, powered by EU for Innovation

EU for Innovation had the pleasure to support the last Startup Grind Tirana Talk with Engjëll Rraklli and Ariol Sollaku, founders of Division5 who in February of this year received an investment from PIRATE.global

View more
Loading
footer logo