Entrepreneurial University Masterclass #2

As part of its mission to strengthen the innovation ecosystem of Albania, the EU for Innovation project, in cooperation with Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) and the University of Amsterdam is organizing a series of Masterclasses on how to become an “Entrepreneurial University”. Launched on January 21st, 2020 with a duration of 5 month, this masterclass is targeted to Albanian researchers, academics and management level officials from thirteen participating Albanian universities; and aims to inform and inspire them to create programs that encourage an entrepreneurial mindset for their students and researchers and connect these programs to the wider entrepreneurial ecosystem.

Due to the situation caused by Corona Virus, the 2nd Masterclass was held online, on April 6th and 7th, 2020.

The main theme was on “ENTREPRENEURSHIP/ START-UP INCUBATION”

In case you missed it, here’s the link of the 2nd Masterclass video on our YouTube Channel:

Si pjesë e misionit për të forcuar ekosistemin inovator në Shqipëri, projekti i BE për Inovacionin, në bashkëpunim me “Amsterdam Centre for Entrepreneurship” (ACE) dhe Universitetin e Amsterdamit, po organizon një seri masterklasash se si të shndërrohemi në “Universitetin Sipërmarrës”.

Që prej 21 Janarit të 2020, me një kohëzgjatje prej pesë muajsh, kjo masterklasë është për kërkuesit, akademikët dhe menaxhuesit Shqiptarë, përkatësisht nga trembëdhjetë universitete dhe synon informimin dhe inspirimin e tyre për të krijuar programe që inkurajojnë botëkuptimin sipërmarrës për studentët dhe kërkuesit e tyre, duke i lidhur këto programe për një ekosistem sipërmarrës më të gjerë.

Për shkak të situatës së shkaktuar nga Corona Virus, masterklasa e dytë u organizua online, në 6 dhe 7 Prill, 2020. Tema kryesore ishte “Sipërmarrja/ Inkubacioni në Startup-e”

Në rast se e keni humbur, më poshtë linku i Masterklasës së dytë në kanalin tonë YouTube.

Europe is Here _ Alpine Bees / Innovation in Tradition
November, 2021

Europe is Here _ Alpine Bees / Innovation in Tradition

On November 25th, with the journalists, within the campaign Europe is Here, we visited some businesses in north Albania that are supported by the EU in Albania. Also present was the head of cooperation of the European Union in Albania, Hubert Perr. We started our visit at Alpine Bees where Rinaldo Gjolaj showed us the […]

View more
Tirana Inc. – Halfway Pitch
November, 2021

Tirana Inc. – Halfway Pitch

A milestone was definitely reached for the 10 student-teams participating in Tirana Inc. incubation programme, with the Halfway Pitch Event. They got to pitch for the first time and hear the feedback of a real jury of international experts, young Albanian entrepreneurs, private sector representatives and many more. After 5 full weeks of work and […]

View more
Loading
footer logo