EIIU TALKs with LOLOCO

The Entrepreneurship & Innovation Inspirational Talks in Universities (EIIU TALKs) is a series of talks/ speeches organised by “EU for Innovation”, whereby invited keynote figures from international university affiliated incubators, Technology Transfer Centres/ Offices, Technology Parks, Start-Up Companies, etc, will deliver a talk/ presentation and share their experiences.

This session is about an innovative Start-Up company that got to life as a university project by the founders, Malte Hendricks and Fritz Fried. They developed a concept during a semester project to give small, local retailers and companies access to the digital tools of large corporations and online shops, and called it: LOLOCO.

Thanks to the initiative of Innovators Club at EPOKA University, join this inspirational talk on how to start a business while still being a student, and question and answer session, on Thursday, May 14, 18:00.

If you want to check the video, click the link below:

.

Biseda frymëzuese mbi Sipërmarrjen dhe Inovacionin në/ për Universitetet (EIIU TALKs) është një seri me biseda/ fjalime të organizuara nga ‘BE për Inovacionin’, ku të ftuarit janë figura kyçe të inkubatorëve të lidhur me universitete ndërkombëtare, qendrat e transferimit të teknologjisë, parqe teknologjike, Kompanive Start-up etj.

Ky sesion do të jetë rreth një kompanie inovative sipërmarrëse, e cila mori jetë nga një projekt universiteti nga themeluesit, Malte Hendricks dhe Fritz Fried. Ata zhvilluan një koncept gjatë një projekti semestral me qëllimin për t’I dhënë shitësve të vegjël e lokalë si dhe kompanive, akses drejt mjeteve dixhitale të korporatave të mëdha dhe dyqaneve online; dhe e quajtën: LOLOCO.

Falë iniciativës së Klubit të Novatorëve në Universitetin EPOKA, mund të ndiqni një bisedë motivuese mbi “si mund të bësh biznes teksa je studenet”, shoëruar me një rubrikë pyetje-përgjigje, të Enjten, 14 Maj, ora 18:00.

Në rast se jeni të interesuar të shihni videon, klikoni link më poshtë:

Connect IT student team for Medex Bio Science Cosmetics in Albania
April, 2022

Connect IT student team for Medex Bio Science Cosmetics in Albania

On World Creativity and Innovation Day we’d like to present to you the work of three students within Connect IT programme. Deizdemona Lami, Klea Hoxha and Megi Seseri from the Faculty of Economy, University of Tirana, have worked on the optimization of the official website of the distributors of Medex Bio Science Cosmetics in Albania. […]

View more
Hackathon Workshops with business and industry representatives
October, 2019

Hackathon Workshops with business and industry representatives

CrazyTown team from Finland were in Tirana early October to conduct two preparatory workshops: one with representatives of industries/businesses and the other with Universities, aiming at introducing to them the concept of “hackathons” as a powerful tool to mobilize resources and create value together; and then discussing and defining some possible challenges worth solving as themes for the hackathons

View more
Loading
footer logo