News

Ecosystem Safari in Cologne, Germany

Four people from the Albanian ecosystem, representing start-ups and ecosystem actors, joined last weeks the Ecosystem Safari to Cologne where they met with representatives from co-working spaces, accelerators, university initiatives, the City of Cologne and the University of Cologne to discuss topics such as ecosystem development, the collaboration between different actors of the ecosystem and challenges as well as opportunities of a young start-up ecosystem. During the Safari they also got the chance to attend Digitale Leute Summit, a one-day conference around Tech, Design and Business.

Katër përfaqësues nga ekosistemi shqiptar i inovacionit, startup-e dhe organizata në mbështetje të inovacionit, morën pjesë javën e kaluar në Safarin e Ekosistemit në Këln të Gjermanisë, ku u takuan me përfaqësues të hapësirave të përbashkëta të punës, akseleratorëve, iniciativave të universiteteve, Bashkinë dhe Universitetin e Këlnit për të diskutuar mbi tema të tilla si zhvillimi i ekosistemit, bashkëpunimi midis aktorëve të ndryshëm të ekosistemit dhe sfidat si dhe mundësitë e ekosistemeve të reja për startup-et. Pjesëmarrësit patën mundësinë të vizitonin dhe Samitin Digitale Leute (Njerëz Digital), një konferencë një-ditore rreth teknologjisë, dizajnit dhe biznesit.

Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0
November, 2020

Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0

On November 3, EU for Innovation in collaboration with Preneurz Amsterdam launched the “Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0” to an audience comprised of Albanian university lecturers and researchers. The virtual event started with two inspirational talks: first by Rutger Siebenga, coordinator of the Minor Entrepreneurship at Amsterdam University of Applied Sciences, […]

View more
Finalization of the Digital Advertising Training in Korça
October, 2021

Finalization of the Digital Advertising Training in Korça

16 youngsters from Korça and the region received last week their certificates for the successful completion of the one-month, intensive training in Digital Advertising (PPC), led by AGOG Marketing and supported by EU for Innovation as part of the Regional Ecosystem Development in Korça. The participants followed 32 hours of virtual training divided in video […]

View more
Loading
footer logo