news

Dupron.al – the innovative idea bringing all property owners/ real estate agencies to one table

Have you heard of BIZ Growth Design? It is a programme designed for ambitious Albanian start-ups, needing to improve their business solution; to design a disruptive business model or wanting to expand their business, aiming the international market.

Today we want to present you another start-up participating this programme: Dupron.al

Dupron is the innovative idea of bringing all property owners/ real estate agencies to one table by using the Dupron Application. It aims to provide transparent and accurate information regarding pricing, size, location and photos, in the real estate market.

It also will entail a feature for customers to directly contact the owners via the built-in chat in the application to set up a time for their visit to the property. As such, this start-up is providing innovation not only to customers, but to property listers as well.

A keni dëgjuar për BIZ Growth Design? Është një program i krijuar veçanërisht për startup-et ambicioze shqiptare, që kanë nevojë të përmirësojnë zgjidhjen e tyre të biznesit; për të hartuar një model biznesi përçarës ose duke dashur të zgjerojnë biznesin e tyre, duke synuar tregun ndërkombëtar.

Sot duam t’ju prezantojmë një tjetër start-up që merr pjesë në këtë program: Dupron.al

Dupron është ide inovative për të sjellë të gjithë pronarët e pronave/ agjencitë e pasurive të paluajtshme në “një tryezë” duke përdorur Aplikacionin Dupron. Ai synon të sigurojë informacion transparent dhe të saktë në lidhje me çmimet, madhësinë, vendndodhjen dhe fotot, në tregun e pasurive të paluajtshme.

Gjithashtu do të sjellë një veçori për klientët: që të kontaktojnë drejtpërdrejt pronarët përmes chat-it të integruar në aplikacion për të caktuar një kohë për vizitën e tyre në pronë. Si i tillë, ky start-up po ofron risi jo vetëm për klientët, por edhe për listuesit e pronave.

Fireside-Chat with DAW
February, 2021

Fireside-Chat with DAW

On February 5th we hosted a virtual “Fireside-Chat with DAW – German Albanian Business Association” in Germany and the start-ups enrolled in our “Matchmaking and Exposure” Programme. During the session the start-ups had the opportunity to get an introduction on the following topics: • Market relations between Germany and Albania • Perspectives for Albanian companies […]

View more
Giveaway tickets for TechChill 2022
March, 2022

Giveaway tickets for TechChill 2022

EU for Innovation and TechChill are giving away 2 free passes for two Albanian ecosystem actors to attend Techchill2022 Conference on 27 – 29 of April, online! Check out the rules of the giveaway in the link and apply to become one of the winners! Winners will be announced on April 15th, 2022 and will be […]

View more
Loading
footer logo