news

Day 2 of Challenge Fund Bootcamp

The Challenge Fund Bootcamp continued the next day with some impressive presentations from start-ups.

“Tracked”, a central platform that runs contract-monitoring, time tracking and billing.

“Publical”, an app that exploits beacon technology.

“Orkestra”, an e-commerce website that will sell mechanical auto parts.

“Ozzo.al”, an ordering platform for clients and businesses.

“BrickPlast”, a plastic recycling company based in Peshkopia.

“Smart Home Albania”, an app that will control everything in your home through a sensor that will turn every device smart.

And “Legit”, a digital legal platform which facilitates business professionals, entrepreneurs, freelancers to find legal services.

The second part of the day was dedicated to the ISO-s. We had the pleasure to virtually meet with the founders of “Helius Systems” and “Green Recycling”.

“Helius Systems” is a platform created for farmers to develop business solutions that guarantee their sustainable growth.

“Green Recycling” is a waste management company that focuses on a circular solution and uses waste as a substitute for certain raw materials.

We thank all the applicants that made it this far for their preparation and we wish them all the success in their business! The jury will review the information thoroughly and will get back to the participants the following days.

Bootcamp nga Challenge Fund vijoi të nesërmen me disa prezantime mbresëlënëse nga startup-et.

“Tracked”, një platformë qëndrore që kryen monitorimin, gjurmimin dhe faturimin.

“Publical”, një aplikacion që shfrytëzon teknologjinë e Beacons.

“Orkestra”, një platformë biznesi për shit-blerjen e pjesëve mekanike për automjete.

“Ozzo.al”, një platformë për porosi, për klientët dhe bizneset.

“BrickPlast”, një kompani për reciklimin e plastikës, vendosur në Peshkopi.

“Smart Home Albania”, një aplikacion që do të kontrollojë gjithçka në shtëpinë tuaj nëpërmjet një sesori që do të kthejë çdo pajisje smart.

Dhe Legit, një platformë ligjore digjitale në ndihmë të profesionistëve, sipërmarrësve apo freelancer-ave që kërkojnë këshillim ligjor.

Pjesa e dytë e ditës iu dedikua organizatave në mbështetje të inovacionit. Ne patëm kënaqësinë të njohim virtualisht themeluesit e “Helius Systems” dhe “Green Recycling”.

“Helius Systems” është një platformë e krijuar për fermerët, për të zhvilluar zgjidhje biznesi që sigurojnë një rritje më të qëndrueshme.

“Green Recycling” është një kompani për menaxhimin e mbetjeve që përqëndrohet në një zgjidhje cirkulare dhe përdor mbetjet si zëvendësuese për disa materiale bruto specifike.

Falenderojmë të gjithë aplikantët që mbërritën në këtë fazë për përgatitjen e tyre dinjitoze dhe u urojmë suksese në biznesin e tyre! Juria do të rishikojë imtësisht çdo informacion dhe do të kontaktojë me të përzgjedhurit në ditët në vijim.

Challenge Fund 4th Call
March, 2021

Challenge Fund 4th Call

103 start-ups applied in the 4th call of the Challenge Fund and we thank them for the decent introduction to their work. We are happy that a large part of these new businesses is founded and managed by women and we hope that this number will grow further in the future. 33 Innovation Support Organizations […]

View more
The second Challenge Fund Bootcamp is on
February, 2020

The second Challenge Fund Bootcamp is on

Challenge Fund Bootcamp 2 has started! As you know, this is the 4th evaluation level of the applicants and the most crucial one. First, we would like to thank all those that submitted their application for the SecondCall: your trust is very appreciated! Great interest and enthusiasm for the first four start-up presentations today: QoAir: sensor-based quality assessment […]

View more
Loading
footer logo