news

Day 1 of Challenge Fund Bootcamp

The jury of the Challenge Fund finally met with the teams behind the innovative ideas that made it to the Bootcamp phase of the 4th call. Due to the measures taken to prevent the spread of the pandemic, this Bootcamp took place online.

On the first part of the day, we listened to the presentations of 6 startups, each one very interesting and operating in a different field.

”Immortelle”, a startup about cultivating medicinal and aromatic plants in Albania with the aim to give farmers a chance to export their products.

“Albanian Parcel Distribution” explained us how their innovative warehouse will reduce transport speed by 50%.

“Akademi.al” offered tailor-made online school lessons to the needs of the students as a very forward-thinking way of learning and teaching.

“Funky Cabin” introduced a new way of camping in woody hand-made cabins that meet every need in all seasons.

“Praktika.al” offered a wide range of courses and services.

“Bees and Trees” presented eco-friendly and sustainable skin-care products.

The Bootcamp went on with the presentation of three Innovation Support Organizations (ISO). They discussed with the jury the budget, the sustainability and the predictions of their project in details.

The first to go was “Albanian Young Entrepreneurs Union” that promotes young entrepreneurs, empowers SMEs and supports partnership in Albanian and Diaspora business initiatives.

It was followed by “Dua Partner Invest” by “Partners Albania for Change and Development”, a platform community that will assist startups dealing with the challenge to access funds.

The last one was “Division 5” that presented the first virtual hub for Albanian developers through a dedicated platform.

We want to thank everyone for presenting us a broad overview of their projects!

Juria e Challenge Fund u njoh me skuadrat pas ideve inovatore që mbërritën në fazën e Bootcamp të thirrjes së katërt. Për shkak të masave për parandalimin e pandemisë, ky event u zhvillua online. Gjatë pjesës së parë, dëgjuam prezantimet e 6 startup-eve të ndryshme, secili prej tyre mjaft interesant.

“Immortelle”, një startup për kultivimin e bimëve medicinale dhe aromatike, me qëllim t’u ofrojë fermerëve një mundësi për t’i eksportuar produktet e tyre jashtë vendit.

“Albanian Parcel Distribution” na shpjegoi sesi magazina e tyre inovatore do të reduktojë shpejtësinë e transportit të produkteve deri në 50%.

“Akademi.al” ofron leksione shkollore online, sipas nevojave specifike të nxënësve, si një mënyrë e re për të mësuar.

“Funky Cabin” na prezantoi me një alternativë tjetër të camping, në kabina druri që plotësojnë të gjitha kushtet, në çdo stinë.

“Praktika.al” prezantoi një platformë që ofron një varietet kursesh dhe shërbimesh.

“Bees and Trees” solli produkte të kujdesit të lëkurës, të qëndrueshme dhe eco-friendly.

Bootcamp-i vijoi me prezantimin e tre Organizatave në Mbështetje të Inovacionit (ISO). Ata diskutuan imtësisht me jurinë buxhetin, qëndrueshmërinë dhe parashikimin e projektit të tyre.

I pari ishte “Albanian Young Entrepreneurs Union” që promovon sipërmarrës të rinj, fuqizon biznese të mesme dhe të vogla dhe mbështet partnershipin midis iniciativave vendase dhe në diasporë.

U ndoq nga “Dua Partner Invest” nga “Partners Albania for Change and Development”, një komunitet-platformë që do të asistojë startup-e që ndeshen me sfidat e financimit.

I fundit ishte “Division 5” që prezantoi qendrën e parë virtuale për zhvilluesit shqiptarë përmes një platforme të dedikuar.

I falenderojmë të gjithë që na folën gjerësisht për projektet e tyre!

Flexible Start-up Support Workshop on Sustainable Business Development
February, 2020

Flexible Start-up Support Workshop on Sustainable Business Development

Flexible Start-up Support Accelerator welcomed workshop No.2 in Sustainable Business Development held by our amazing expert Mr. Boris Golob. The workshop was followed by an intensive training session from the incredible Edona Bilali. We would like to thank all the participating startups for dedicating their time and effort during late evenings and long weekends! Looking forward to seeing […]

View more
Spanning Boundaries Training Programme – Second cohort
January, 2022

Spanning Boundaries Training Programme – Second cohort

Remember the Spanning Boundaries Project, an initiative co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union? https://www.spanning-boundaries.eu/ The second cohort of the Spanning Boundaries Training Programme is less than 2 months away from finalization. With over 60 professionals of 10 different nationalities participating in the training sessions, 5 of them are of Albanian nationality. These […]

View more
Loading
footer logo