Crisis Intervention for Start-ups and ISOs

We designed “Crisis Intervention” so we could listen Start-ups and ISOs to the specific challenges and needs related to the Covid-19 situation and support them to see beyond the struggles, learn how to work during crises, review their business models and switch the mindset towards solutions and finding new opportunities. ⠀

Starting March 27th, we invited everyone to register for online one-on-one consultations with our international Start-up expert and eco-system builder, Jules Banning, who guided and assisted Start-ups in finding the right solutions for their ventures.⠀⠀

There were many consultation topics, mentoring, as well as mini-workshops designed specifically for Albanian Start-ups and ISOs! ⠀

Krijuam “Ndërhyrje për Krizën” për të dëgjuar Startup-et dhe ISOs rreth nevojave dhe sfidave specifike gjatë situatës globale lidhur me Covid-19, si dhe për t’ju dhënë mbështetje për të parë përtej përpjekjeve, për të mësuar si të punojnë gjatë krizës, për të rishikuar modelin e biznesit dhe për të kthyer perspektivën e tyre drejt zgjidhjes dhe gjetjes së mundësive të reja.⠀

Duke filluar nga data 27 Mars, I ftuam të gjithë të regjistroheshin për konsultime online, një-për-një me eksperten tonë internacionale të Startup-eve, Jules Banning, e cila udhëhoqi dhe asistoi në gjetjen e zgjidhjeve të duhura për ndërmarrjet e tyre. ⠀

Pati shumë tema konsultimi, mentorime, si dhe mini-workshop-e të projektuara specifikisht për Startup-et dhe ISOs Shqiptarë!

JAVA Training – second info-session at Korça Innovation & Technology Hub
June, 2021

JAVA Training – second info-session at Korça Innovation & Technology Hub

The second info-session regarding the JAVA Training at Korça Innovation & Technology Hub, was held by Protik Innovation Center and with the special participation of Mayor Sotiraq Filo. The training in JAVA programming language, is supported by the The AADF and EU for Innovation. During this info-session, the interested participants, young people from Korça and […]

View more
Europe is Here _ GO2 / EcoSocial Farm / Salvia Nord
November, 2021

Europe is Here _ GO2 / EcoSocial Farm / Salvia Nord

After our visit in Innovation in Tradition, we headed towards the GO2 organization, founded by Eltjana Shkreli. Together we visited EcoSocial Farm as well as Salvia Nord, two of 60 startups supported by this organization. EcoSocial Farm in Shkodra is more than a farm and a guesthouse. It was created with the aim of building […]

View more
Loading
footer logo