news

Connect IT student team for Medex Bio Science Cosmetics in Albania

On World Creativity and Innovation Day we’d like to present to you the work of three students within Connect IT programme.

Deizdemona Lami, Klea Hoxha and Megi Seseri from the Faculty of Economy, University of Tirana, have worked on the optimization of the official website of the distributors of Medex Bio Science Cosmetics in Albania.

The Business Informatics students, have adapted the webpage of the company and upgraded the e-commerce features of the site by using plugins such as WooCommerce, Yoast SEO, WPForms, WPBakery Page Builder, Rank Math SEO etc.

The aim of Connect IT programme, which was finalized in March, was to connect students and the private sector, to digitize their business processes, by fostering the creative and innovative power of the youth and putting their knowledge into real practice.

You can check the results of the programme here.

Në Ditën Botërore të Kreativitetit dhe Inovacionit, dëshirojmë t’ju prezantojmë punën e tre studenteve në kuadër të programit Connect IT.

Deizdemona Lami, Klea Hoxha dhe Megi Seseri, nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, kanë punuar për optimizimin e faqes zyrtare të përfaqësuesve të Medex Bio Science Cosmetics në Shqipëri.

Studentet e degës Informatikë Ekonomike, kanë përshtatur faqen e internetit të kompanisë duke përmirësuar cilësitë e dyqanit virtual nëpërmjet shtojcave (plug-ins) si WooCommerce, Yoast SEO, WPForms, WPBakery Page Builder, Rank Math SEO etj.

Qëllimi i programit Connect IT, i cili u finalizua në mars, ishte ndërlidhja e studentëve me sektorin privat, për të dixhitalizuar proceset e biznesit, duke nxitur fuqinë krijuese dhe inovative të të rinjve dhe duke vënë njohuritë e tyre në praktikë.

Rezultatet e programit mund t’i shikoni këtu.

“How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” – Tirana Digital Nomad Festival
September, 2022

“How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” – Tirana Digital Nomad Festival

On September 14-15-16, the Municipality of Tirana is organizing the Tirana Digital Nomad Festival, a three-day event that will bring together worldwide IT professionals, entrepreneurs and all tech youth to share, learn and connect in a dynamic experience in the heart of Albania, Tirana. One among a myriad of panels, is powered by EU for […]

View more
Albanian Creative Industries – the first incubator in Albania in the creative industry
November, 2021

Albanian Creative Industries – the first incubator in Albania in the creative industry

Albanian Creative Industries Incubator (ACII), the first incubator in Albania in the creative industry, is created online. This project aims to support and promote all those who want to establish their business in the field of creative industries and create a sustainable ecosystem for businesses related to the creative industries sector. The platform serves to […]

View more
Loading
footer logo