news

Connect IT student team for Alfa-Services

We present you another student-team, part of the 2nd batch of Connect IT, who have been really busy working on their appointed tech-solutions for Alfa-Services.

Meet Era Kerrnaja, Gerta Malasi, Brikelda Sema and Arjela Carkanji, who have finished their 3rd year of B.A studies in Business Informatics at the University of Tirana and are waiting to begin their Master.

Alfa-services’ is private company specialized in IT activities and the telecommunication market, with over 30 years of experience. The student-team is redesigning the company’s website and updating its functionalities. One new feature is the connection with Google Analytics, which will provide important information about the customers that enter the website, such as: how many visitors the website has, what links they click on and where do customers come from.

This will help the company with its strategic planning. The team is also working on improving and raising Alfa Service’s online visibility.

Can’t wait to see the results of their work!

Ju prezantojmë një tjetër ekip studentor, pjesë e Connect IT, të cilët në muajt e kaluar kanë punuar me zgjidhjet dixhitale kundrejt Alfa-Services.

Njihuni me Era Kerrnaja, Gerta Malasi, Brikelda Sema dhe Arjela Carkanji, të cilat kanë mbaruar vitin e tretë të studimeve B.A në Informatikë Ekonomike tek Universiteti i Tiranës dhe po presin të fillojnë Masterin.

Alfa Service është një kompani private e specializuar në aktivitetet e IT dhe tregun e telekomunikacionit, me më shumë se 30 vite eksperiencë. Ekipi studentor po ridizenjon faqen e internetit të kompanisë duke i përditësuar funksionalitet. Një veçori e re është lidhja me Google Analytics, e cila do të mundësojë informacion të rëndësishëm rreth klientëve që hyjnë në faqen e internetit, si: sa vizitorë ka faqja, cilat janë links që ata klikojnë dhe nga vinë klientët.

Kjo do ta ndihmojë kompaninë më tej me planifikimet strategjike. Ekipi po punon gjithashtu në përmirësimin dhe rritjen e vizibilitetit në rrjet të Alfa Services.

Mezi presim të shohim rezultatet e punës së tyre!

Orkestra.al – Everything for your car, online
October, 2021

Orkestra.al – Everything for your car, online

The start-up Orkestra.al was listed among the winners of the Challenge Fund thanks to its innovation, dedication and the determination to make this business successful. Orkestra will function as an online platform where the interested parties can find and purchase spare parts for cars, as individuals or other businesses. Each part will have a warranty […]

View more
ConnectIT 2.0 – call for entrepreneurs MSME managers
March, 2023

ConnectIT 2.0 – call for entrepreneurs MSME managers

Connect IT 2.0, the project that promotes cooperation between universities and the private sector, enabled and supported by the German government through GIZ Albania, the ProSeed 2.0 program and EU4Innovation in cooperation with the Ministry of Finance and Economy; invites all entrepreneurs/ managers of a micro, small or medium enterprise to apply to benefit from […]

View more
Loading
footer logo