news

Challenge Fund 4th Call

103 start-ups applied in the 4th call of the Challenge Fund and we thank them for the decent introduction to their work. We are happy that a large part of these new businesses is founded and managed by women and we hope that this number will grow further in the future.

33 Innovation Support Organizations have submitted their application to the 4th Call of the Challenge Fund, willing to enhance innovation management capacities of startups in Albania and offer them more chances to develop their business, connect with each other and grow.

Our team will carefully evaluate each one of the start-ups and ISOs. We are really satisfied with the work sent so far. Thank you for your dedication and hard work!

Në këtë thirrje të katërt të Challenge Fund aplikuan 103 startup-e të cilët i falenderojmë për prezantimin dinjitoz të punës. Jemi të gëzuar që një pjesë e mirë e këtyre bizneseve të reja janë themeluar dhe drejtohen nga gra e vajza dhe urojmë që ky numër të jetë gjithmonë në rritje.

33 Organizata që mbështesin inovacionin kanë dërguar aplikimin e tyre në thirrjen e katërt të Challenge Fund, të vendosur për të nxitur aftësinë e menaxhimit të inovacionit në startupet shqiptar dhe për t’i ofruar atyre më shumë mundësi të zhvillojnë biznesin e tyre, të krijojnë kontakte dhe të rriten.

Skuadra jonë do të vlerësojë me kujdes secilin prej startup-eve dhe ISOs. Jemi shumë të kënaqur me punën e dërguar. Ju falenderojmë për përkushtimin dhe punën e mirë!

CALL FOR TENDER: Connect IT phase 2 – GIZ ProSEED 2.0
August, 2022

CALL FOR TENDER: Connect IT phase 2 – GIZ ProSEED 2.0

Remember Connect IT, the programme that aims to connect students to businesses, interested in digitizing their business processes? GIZ ProSEED 2.0 programme, invites qualified entities/ consortia to express their interest and submit proposals for implementing “Connect IT Phase 2 – Connecting students and MSMEs to digitize business processes”. Following the success of the precedent Connect […]

View more
3rd Innovation Management Academy
June, 2021

3rd Innovation Management Academy

On June 8-11, Innovation Investment Fund and ICT Hub held the 3rd Innovation Management Academy in Albania, supported by EU for Innovation. The online academy was joined by representatives of well-known companies and organizations, such as Hermex E-Commerce Platform, Roche, Century 21, Tirana Bank, Kreatx, Mireda Coaching, New Media Communications, Tumo Tirana and Metropolitan Incubator. […]

View more
Loading
footer logo