news

Call for Applications: 3rd Cohort of the Matchmaking and Exposure Programme

This is a call for applications for start-ups for the 3rd and last Cohort of the Matchmaking and Exposure programme.

The call is aimed at start-ups/ ventures with a focus on:

• Green & Circular economies

• Fintech

• Health

• Social and educational innovation

The competition is open to start-ups that have been active in business for less than 5 years. The start-up concepts must be considered innovative and economically sustainable in relation to the topic clusters advertised. In addition, the start-ups must be able to prove that they have sufficient professional and entrepreneurial skills.

Interested start-ups must fill out the online application form, in which they briefly describe the basis of their business concept and the challenges they face. A good knowledge of English or German is a prerequisite for participation.

Apply by following the link, until March 29th, 2021: https://bit.ly/3qmwVz5


 

Kjo është një thirrje për aplikime për startup-et për grupin e 3-të dhe të fundit i programit Matchmaking and Exposure.

Kjo thirrje i drejtohet të gjitha start-up-eve/ sipërmarrjeve me fokus në:

• Ekonomi të gjelbërt dhe cirkulare

• Fintech

• Shëndetësi

• Inovacion social dhe edukues

Aplikimet janë të hapura për start-up-e që kanë qënë aktivë në biznes për jo më tepër se 5 vjet. Konceptet e start-up-eve duhet të jenë inovative dhe të qëndrueshme ekonomikisht në lidhje me sektorët e publikuar. Gjithashtu start-up-et duhet të jenë në gjendje të dëshmojnë se kanë aftësi të mjaftueshme profesionale dhe sipërmarrëse.

Të interesuarit duhet të plotësojë formularin e aplikimit, në të cilin përshkruajnë shkurtimisht konceptin e tyre të biznesit dhe sfidat me të cilat përballen. Një njohuri e mirë e gjuhës angleze ose gjermane është një parakusht për pjesëmarrjen në program.

Aplikoni nëpërmjet link-ut, deri më 29 Mars 2021: https://bit.ly/3qmwVz5

1<sup>st</sup> EIIU TALKs with Prof. Dr. Uwe Rössler and signing of Memorandum of Understanding between FH Bielefeld and University Aleksander Moisiu
October, 2019

1st EIIU TALKs with Prof. Dr. Uwe Rössler and signing of Memorandum of Understanding between FH Bielefeld and University Aleksander Moisiu

One of the aspects of the “EU for Innovation” project is to enable Albanian universities in offering start-up services and to strengthen linkages with successful universities & university-affiliated incubators in Europe.

View more
ICT Hub Korça – Java training Bootcamp Launch
October, 2020

ICT Hub Korça – Java training Bootcamp Launch

On Tuesday, ‘ICT HUB KORÇA’, an EU for Innovation and Municipality of Korça initiative, launched the “JAVA Training Bootcamp”. This intensive, 4-week training in JAVA programming will give to 15 young people, coming from the city of Korça and the nearby region, the possibility to strengthen their ICT skills and deepen their knowledge in programming […]

View more
footer logo