news

BIZ Growth Design – a programme for Albania’s groundbreaking start-ups

Biz Growth Design is powered by EU for Innovation and lead by Board of Innovation, a renowned international strategy and business design firm.

This programme was especially designed for ambitious Albanian start-ups, needing to improve their business solution; to design a disruptive business model or wanting to expand their business, aiming the international market.

BoI mapped and screened the Albanian start-up ecosystem through a multi-criteria analysis, and the best scoring start-ups were shortlisted and invited to express their interest in joining the Biz Growth Programme.

In the next weeks, we will introduce you the start-ups participating in the programme, so you too can get to know them and the passion they put in their work, as some of Albania’ s most promising start-ups!

Biz Growth Design është mundësuar nga BE për Inovacionin dhe udhëhiqet nga Board of Innovation, një firmë e njohur ndërkombëtare e strategjisë dhe dizajnit të biznesit.

Ky program u krijua veçanërisht për startup-et ambicioze shqiptare, që kanë nevojë të përmirësojnë zgjidhjen e tyre të biznesit; për të hartuar një model biznesi përçarës ose duke dashur të zgjerojnë biznesin e tyre, duke synuar tregun ndërkombëtar.

BoI hartoi dhe shqyrtoi ekosistemin e startup-eve shqiptare përmes një analize me shumë kritere, dhe startup-et me pikët më të mira u përzgjodhën dhe u ftuan të shprehin interesin e tyre për t’u bashkuar me programin Biz Growth Design.

Në javët e ardhshme, ne do t’ju prezantojmë startup-et që marrin pjesë në program, kështu që edhe ju mund t’i njihni ata dhe pasionin që ata vënë në punën e tyre, si disa nga startup-et më premtuese të Shqipërisë!

Matchmaking and Exposure Programme – 2nd Cohort
December, 2020

Matchmaking and Exposure Programme – 2nd Cohort

The Pitching Event for the selection of the start-ups for the 2nd Cohort of the Matchmaking & Exposure Programme, was held on the 7th and 9th of December. Due to the Covid-19 restrictions, the whole event was carried out virtually! 20 shortlisted applicants in ICT, Online Business and Online Gaming sectors, were invited to pitch […]

View more
Finalization of ‘Teach the teacher’ Programme for Entrepreneurship Education
March, 2021

Finalization of ‘Teach the teacher’ Programme for Entrepreneurship Education

During the two Masterclasses, the participants had the opportunity to learn about the perspectives on entrepreneurship education, best practices, methods and tools, combined with knowledge sharing sessions of keynote speakers from the Dutch Entrepreneurial ecosystem. The two-day Experiential Learning programme was designed to give the lecturers a first-hand experience to the methods and tools the […]

View more
Loading
footer logo