news

Bees and trees – one of the winning start-ups of Challenge Fund 4th Call

You have probably heard of Bees & Trees products, but did you know that this is the first Albanian organic skincare brand with a recycling strategy for the packaging and producing – based on EU regulations for cosmetics and product safety PIF?

Today we introduce another Challenge Fund winner: Rona Nushi, a pharmacist and the founder of Bees & Trees, who has set up her own skincare and treatment line using fresh and organic ingredients.

We are happy to support this startup for further growth, to launch three new products and to succeed on an international market.

Me siguri keni dëgjuar për produktet Bees & Trees Bio-Cosmetics, por a e dini se kjo është marka e parë shqiptare organike për kujdesin e lëkurës, me një strategji riciklimi për paketimin dhe prodhim bazuar në rregullat e BE -së për kozmetikën dhe sigurinë e produkteve PIF?

Sot ne prezantojmë një tjetër fituese të Challenge Fund: Rona Nushi, farmaciste dhe themeluese e Bees & Trees, e cila ka krijuar linjën e saj të kujdesit dhe të trajtimit të lëkurës duke përdorur përbërës të freskët dhe organikë.

Ne jemi të lumtur të mbështesim këtë startup për rritje të mëtejshme, të hedhë në treg tre produkte të reja dhe të korrë sukses në tregun ndërkombëtar.

Regional Start-up Ecosystem Development – Training in Korca
July, 2020

Regional Start-up Ecosystem Development – Training in Korca

As part of its mandate to strengthen the innovation and start-up ecosystem in Albania, the EU for Innovation project is supporting selected municipalities across Albania to develop programmes, partnerships and capacities to strengthen local entrepreneurs and businesses. For this purpose, the project will work with policy makers, universities and Innovation Support Organisation (ISOs) in these […]

View more
New Publication on the ‘Entrepreneurial and Innovation Ecosystem in Albania’
March, 2020

New Publication on the ‘Entrepreneurial and Innovation Ecosystem in Albania’

Publication of the research study on the “Entrepreneurial and Innovation Ecosystem in Albania” Are you interested in learning more about the innovation and start-up ecosystem in Albania, the strength and weaknesses? Are you aware of the ecosystem stakeholders, of their capacities and challenges?  What is the definition of innovation or innovative start-ups in the context […]

View more
Loading
footer logo