news

Bees and trees – one of the winning start-ups of Challenge Fund 4th Call

You have probably heard of Bees & Trees products, but did you know that this is the first Albanian organic skincare brand with a recycling strategy for the packaging and producing – based on EU regulations for cosmetics and product safety PIF?

Today we introduce another Challenge Fund winner: Rona Nushi, a pharmacist and the founder of Bees & Trees, who has set up her own skincare and treatment line using fresh and organic ingredients.

We are happy to support this startup for further growth, to launch three new products and to succeed on an international market.

Me siguri keni dëgjuar për produktet Bees & Trees Bio-Cosmetics, por a e dini se kjo është marka e parë shqiptare organike për kujdesin e lëkurës, me një strategji riciklimi për paketimin dhe prodhim bazuar në rregullat e BE -së për kozmetikën dhe sigurinë e produkteve PIF?

Sot ne prezantojmë një tjetër fituese të Challenge Fund: Rona Nushi, farmaciste dhe themeluese e Bees & Trees, e cila ka krijuar linjën e saj të kujdesit dhe të trajtimit të lëkurës duke përdorur përbërës të freskët dhe organikë.

Ne jemi të lumtur të mbështesim këtë startup për rritje të mëtejshme, të hedhë në treg tre produkte të reja dhe të korrë sukses në tregun ndërkombëtar.

INFO-SESSION: Fundraising 101 Programme – How to prepare your company for its First Investment
June, 2021

INFO-SESSION: Fundraising 101 Programme – How to prepare your company for its First Investment

Are you a start-up in Albania that has an up and running growing business and are ready to raise investment both locally or internationally? Book your spot now for the info-session, on June 10th, at 18:00 to learn more about the upcoming program and application process. This programme is powered by EU for Innovation and implemented by […]

View more
The first smart agriculture platform by FARZH Korca
June, 2021

The first smart agriculture platform by FARZH Korca

Did you know that as winners of the EU for Innovation Challenge Fund FARZH Korca has established the first smart agriculture platform in Albania? It already covers over 150 hectares of land in the Municipalities of Korça, Maliq and Devoll and has one physical and three virtual functioning, meteorological stations. Every day the group of […]

View more
footer logo