news

Bees and trees – one of the winning start-ups of Challenge Fund 4th Call

You have probably heard of Bees & Trees products, but did you know that this is the first Albanian organic skincare brand with a recycling strategy for the packaging and producing – based on EU regulations for cosmetics and product safety PIF?

Today we introduce another Challenge Fund winner: Rona Nushi, a pharmacist and the founder of Bees & Trees, who has set up her own skincare and treatment line using fresh and organic ingredients.

We are happy to support this startup for further growth, to launch three new products and to succeed on an international market.

Me siguri keni dëgjuar për produktet Bees & Trees Bio-Cosmetics, por a e dini se kjo është marka e parë shqiptare organike për kujdesin e lëkurës, me një strategji riciklimi për paketimin dhe prodhim bazuar në rregullat e BE -së për kozmetikën dhe sigurinë e produkteve PIF?

Sot ne prezantojmë një tjetër fituese të Challenge Fund: Rona Nushi, farmaciste dhe themeluese e Bees & Trees, e cila ka krijuar linjën e saj të kujdesit dhe të trajtimit të lëkurës duke përdorur përbërës të freskët dhe organikë.

Ne jemi të lumtur të mbështesim këtë startup për rritje të mëtejshme, të hedhë në treg tre produkte të reja dhe të korrë sukses në tregun ndërkombëtar.

JAVA Bootcamp live-session, Korça
October, 2020

JAVA Bootcamp live-session, Korça

After weeks of online training, the JAVA Bootcamp had its first live-session, last Saturday in Korça. It was great finally meeting the participants with the trainers, and although the anti-COVID measures limited the interaction with each other, the energy and involvement in the training could be felt. Thank you all for a great weekend and […]

View more
EU for Innovation representative at the 10th Anniversary Conference “Ideate, Innovate, Inspire, Interact”, organized by UIIN
June, 2022

EU for Innovation representative at the 10th Anniversary Conference “Ideate, Innovate, Inspire, Interact”, organized by UIIN

Invited to represent EU for Innovation’s academia partner in Albania, Assoc. Prof. Dr. Alba Kruja, Professor of Management and Dean of Faculty of Economics and Administrative Sciences at Epoka University, attended the 10th Anniversary Conference Ideate, Innovate, Inspire, Interact, organized by University Industry Innovation Network (UIIN) on June 13-15 in Amsterdam, the Netherlands. UIIN actively […]

View more
footer logo