news

Albanian Creative Industries – the first incubator in Albania in the creative industry

Albanian Creative Industries Incubator (ACII), the first incubator in Albania in the creative industry, is created online.

This project aims to support and promote all those who want to establish their business in the field of creative industries and create a sustainable ecosystem for businesses related to the creative industries sector.

The platform serves to increase the recognition of each artist and artisan to the public, to acquaint members with each other and to distribute useful information to those who want to turn their idea into a business.

This project is realized with the support of Challenge Fund and Embassy of Sweden in Tirana.

Albanian Creative Industries Incubator (ACII), inkubatori i parë në Shqipëri në fushën e industrive kreative, është i gjithi i ndërtuar online.

Ky projekt ka si qëllim mbështetjen dhe promovimin e të gjithë atyre që duan të krijojnë biznesin e tyre në fushën e industrive kreative dhe krijimin e një ekosistemi të qëndrueshëm për bizneset e lidhura me sektorin e industrive kreative.

Platforma shërben për të rritur njohjen e secilit artist e artizan te publiku, për t’i njohur anëtarët me njëri-tjetrin e për të shpërndarë informacione të dobishme për ata që duan ta kthejnë idenë e tyre në biznes.

Ky projekt është realizuar me mbështetjen e Challenge Fund dhe Embassy of Sweden in Tirana.

Connect IT student teams for “Anza Travel” and “Sole Travel and Tours” agencies
March, 2022

Connect IT student teams for “Anza Travel” and “Sole Travel and Tours” agencies

We’re back with two student teams, part of the Connect IT programme, who have been working on tech-solutions for two travel agencies, for the past month. The first team is built of five, 3rd year students, studying Business Informatics at the Faculty of Economics, University of Tirana. Era Bilcari, Benita Fusha, Rovena Dikellari, Teodora Plaka […]

View more
Tirana Inc. Demo Day – Postponed
December, 2021

Tirana Inc. Demo Day – Postponed

We regret to inform you that, unfortunately, due to major reasons, we took the decision to postpone Tirana Inc. Demo Day for early 2022! We want to properly showcase all the hard work, efforts and enthusiasm, that the student start-up teams, coaches, mentors and the entire Tirana Inc. community has put into the programme. The […]

View more
Loading
footer logo