News

A thank you note to our first Start-ups in Residence

Thank you very much to our first ‘Start-up in Residence’ Apurv & Akash Mishra of Zeus Protocol Inc. and ‘Entrepreneur in Residence’ Jewell Sparks, who joined us for the last weeks in Albania, to spend time with local entrepreneurs and start-ups, share their experience in various sessions and host workshops on various topics. Together they hosted 3 workshops, 4 office hours, shared their experience during an open talk session and advised Albanian start-ups through individual one-on-one sessions.

We think it was a real valuable experience for everyone who was involved, and we hope to see you again soon!

Në përmbyllje të raundit të parë të programit ‘Start-up në Rezidencë’, dëshirojmë të falenderojmë Apurv & Akash Mishra nga Zeus Protocol Inc. dhe ‘Sipërmarrësen në Rezidencë’ Jewell Sparks, të cilët na u bashkuan përgjatë javëve të fundit në Shqipëri, për të punuar në krah të sipërmarrësve dhe startup-eve vendas dhe për të ndarë përvojën e tyre në seanca dhe seminare të ndryshme. Së bashku ata drejtuan 3 seminare, 4 orë mentorimi, ndanë përvojën e tyre gjatë në një bisedë të hapur dhe këshilluan startup-e nëpërmjet konsultave individuale.

Ne mendojmë se ishte një përvojë vërtetë e vlefshme për të gjithë pjesëmarrësit dhe shpresojmë t’ju shohim përsëri së shpejti në Shqipëri!

Startup Grind Tirana with Engjëll Rraklli dhe Ariol Sollaku of Division5, powered by EU for Innovation
July, 2019

Startup Grind Tirana with Engjëll Rraklli dhe Ariol Sollaku of Division5, powered by EU for Innovation

EU for Innovation had the pleasure to support the last Startup Grind Tirana Talk with Engjëll Rraklli and Ariol Sollaku, founders of Division5 who in February of this year received an investment from PIRATE.global

View more
Hackathon Workshop with the Municipality of Tirana
November, 2019

Hackathon Workshop with the Municipality of Tirana

On Monday, EU for Innovation together with Crazy Town organised a workshop with the Municipality of Tirana.

View more
Loading
footer logo