“A Brand New World” 8 Workshop Series

Running a Start-up is never easy, but as Covid19 has entered our daily lives we are facing uncertain times that can make managing a Start-up, relationship and teams especially tough. Therefore we are sharing our webinars series with  the Start-up community in Albania and anyone in the world who is interested in learning how to survive the crisis and come out thriving!

The 8 workshop series are brought to you by EU for Innovation and hosted and designed by Keith Ippel of Spring Activator. Several sessions have industry expert guest speakers and/ or in-session mentors.

We were really honoured to have Keith Ippel, CEO and Co-Founder of “Spring Activator”, Jamie Smith, Luan Tolosa and Mari Mathews.

In case you missed it, check the link below for all the seminars, uploaded in our YouTube Channel:

Drejtimi I një sipërmarrjeje nuk është asnjëherë I thjeshtë, por me hyrjen e Covid19 në jetën tonë të përditshme, po përballemi me kohëra të pasigurta që mund ta vështirësojnë menaxhimin e një Startup-I, marrdhënieje apo ekipi.  Për rrjedhojë po ndajmë këto seminare me komunitetin e Startup-eve në Shqipëri dhe këdo në botë që është I interesuar në të mësuarin sesi të mbijetojmë gjatë krizës dhe të dalim të lulëzuar!

Seria e 8-të workshopeve mundësohen nga BE për Inovacionin dhe drejtuar e projektuar nga Keith Ippel nga Spring Activator. Leksione të ndryshme kanë ekspertë të ftuar nga industria dhe/ ose mentorë.

Jemi të nderuar të kishim Keith Ippel, drejtues dhe bashkë-themelues I “Spring Activator”, Jamie Smith, Luan Tolosa and Mari Mathews.

Në rast e keni humbur ndjeken e seminareve, klikoni linkun më poshtë të kanalit tonë YouTube:

European Research and Innovation Days
October, 2020

European Research and Innovation Days

For the first time this year Albania was part of the annual EU Research & Innovation Days (22-24 September 2020)! EU for Innovation was a supporter of the event, which brings together policymakers, researchers, entrepreneurs and citizens to debate and shape the future of research and innovation in Europe and beyond. Over 120 people participated […]

View more
Connect IT student team for “Sallon Arber”
March, 2022

Connect IT student team for “Sallon Arber”

We want to introduce to you another student-team from Connect IT programme. Drini Demushi, Edison Ponari, Megi Nako, Xhoel Bano and Zenel Hila are 3rd year students of Computer Engineering, at Epoka University. Since December 2021, they have been working on a digital solution for a well-known barbershop in Tirana, “Sallon Arber”. During this time, […]

View more
Loading
footer logo