news

6th team of students _ Connect IT

We present you with Erda Ymeri, Arseda Uruci and Zhaklin Braka, three students of Business Informatics at UNIVERSITETI I TIRANES, who are part of the Connect IT programme.

Their team is currently developing a fast and efficient Ecommerce website for GRAL Medical, a leading Albanian company in the field of physiotherapeutic and orthopedic equipment & accessories.

In the future they want to link the website to the inventory and finance system of the company.

What do you think of their project? Do you know of students with a digital or IT background who want to work in hands-on assignments? Or are you a professor or programme director at an educational institution who wants add a practical (innovative) task to the curricula of your students? If you answered any of the above with yes, then contact us: https://euforinnovation.al/connectit/

Ju prezantojmë me Erda Ymerin, Arseda Urucin dhe Zhaklin Braka, tre studente të Informatikës Ekonomike në Universitetin e Tiranës, të cilët janë pjesë e programit Connect IT.

Ekipi i tyre aktualisht po ndërton për GRAL Medical, kompaninë lider për aparturat dhe pajisjet fizioterapeutike dhe ortopedike, një faqe interneti, të shpejtë dhe efikase, për blerje online.

Në të ardhmen ato duan ta lidhin faqen me sistemin e inventarit dhe financave të kompanisë.

Çfarë mendoni për projektin e tyre? A njihni studentë me një formim në IT apo fusha të tjera të teknologjive digjitale, që duan të aplikojnë njohuritë në një detyrë praktike? Apo jeni profesor i një institucioni arsimor që dëshiron të shtojë detyra praktike dhe inovative në programin mësimor të studentëve? Nëse po, atëherë na kontaktoni: https://euforinnovation.al/connectit/

EU4Education Fair – EU for Innovation representatives
November, 2021

EU4Education Fair – EU for Innovation representatives

EU for Innovation was present at the EU4Education Fair, organized by European Union in Albania. We presented our support programmes targeting Albanian students and universities and some of the most innovative start-ups that have benefited from our project. It was an amazing day for our teams of Tirana Inc. and Connect IT. They shared their […]

View more
Ethics and Integrity in Research – Week of Integrity Albania
December, 2020

Ethics and Integrity in Research – Week of Integrity Albania

On December 7, 2020 in framework of Week of Integrity Albania, EU for Innovation and the Albanian National Agency for Scientific Research and Innovation (Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit) organized a virtual conference regarding integrity in scientific research. The 6 speakers were representatives from higher education institutions, that have endorsed the European Charter […]

View more
Loading
footer logo