news

3rd Innovation Management Academy

On June 8-11, Innovation Investment Fund and ICT Hub held the 3rd Innovation Management Academy in Albania, supported by EU for Innovation.

The online academy was joined by representatives of well-known companies and organizations, such as Hermex E-Commerce Platform, Roche, Century 21, Tirana Bank, Kreatx, Mireda Coaching, New Media Communications, Tumo Tirana and Metropolitan Incubator.

During 4 days, the participants had the opportunity to learn why they should innovate, what they could innovate and how to do that within their companies, from some of the best regional and international experts in that field.

Because of the invited lecturers, guest speakers and full-day workshops, I.M.A.3 is a one-of-a-kind experience, that teaches Albanian corporates how to make use of the right tools and talent to identify new opportunities and reinvent their business models quicker than ever.

Congratulations to the organizers and participants for yet another successful event!

Në datat 8-11 Qershor, InnvestFund dhe ICTHub Belgrade zhvilluan Akademinë e 3-të të Menaxhimit të Inovacionit në Shqipëri, mbështetur nga BE për Inovacionin.

Akademisë online iu bashkuan përfaqësues të kompanive dhe organizatave të njohura, si Hermex, Roche, Century21, Tirana Bank, Kreatx, New Media Communications, Mireda Coaching, Tumo Tirana dhe Metropolitan Incubator.

Në 4 ditë, pjesëmarrësit patën mundësinë të mësojnë pse duhet të inovojnë, çfarë mund të inovojnë, dhe si ta bëjnë këtë brenda kompanive të tyre, nga disa prej ekspertëve më të mirë rajonalë dhe ndërkombëtarë të fushës.

Përmes lektorëve, folësve të ftuar dhe workshop-eve ditore, I.M.A.3 është një përvojë unike, e cila u mëson korporatave shqiptare se si të përdorin mjetet dhe talentin e duhur, për të identifikuar mundësi të reja dhe për të rikrijuar modelet e tyre të biznesit më shpejt se kurrë.

Urime organizatorëve dhe pjesëmarrësve në përfundimin e suksesshëm të këtij eventi!

Legit.al – a digital platform that provides legal services for Albanian businesses
September, 2021

Legit.al – a digital platform that provides legal services for Albanian businesses

Today, we want to present you another start-up participating in BIZ Growth Design, a programme designed for ambitious Albanian start-ups aiming to bring innovation and disrupt the market. Meet Legit.al, a digital platform that provides legal services through the generation of legal documents and by connecting clients with lawyers. Legit was founded in January 2021 […]

View more
Connect IT student-team develop solution for Cheer Chews
May, 2021

Connect IT student-team develop solution for Cheer Chews

Another solution coming from Connect IT support intervention for the Cheer Chews brand, the only Albanian company that produces organic dog chews. Antigoni Kurti, Armegi Mebelli, Besjan Coku, and Joana Adushaj, 3rd year students of the Economic Faculty, University of Tirana, were responsible for building a creative and fully functioning e-commerce website to help the […]

View more
Loading
footer logo