news

3 other student teams join Connect IT

We would like you to meet with three student teams, that as part of our program Connect IT, are currently working on creating digital solutions for the real estate company Future Home Real Estate. They’re all students in their 3rd year of Bachelor studies, but they come from different Albanian universities.

Amanda Kazaferi, Dea Duro, Iris Cenga, Sanja Mulla and Siola Cevani, of Epoka University, study Business Informatics, and they’re working on the improvement of design and user experience of the company’s website.
Team 1 from UNIVERSITETI I TIRANES, comprising of Batjare Gremshi, Ina Ademaj and Nala Male, are currently building the Future Home App!

Whereas Ajna Agolli, Arield Naska, Kistina Kasemi, Leonora Cikaj and Thanas Baba, Team 2 from FEUT (Fakulteti i Ekonomisë Universiteti i Tiranës), are also tackling with the website design optimization.

During the last days, they met in the offices of Future Home with representatives of the business, to discuss the work they’ve done so far.
It’s great to see how passionate the students are to put what they’ve learned during their studies, into a practical project.

If you too would like to know more about Connect IT or are considering to become part of it, visit: https://euforinnovation.al/connectit/

Dëshirojmë t’ju prezantojmë me tre ekipe studentësh, të cilët si pjesë e programit tonë Connect IT, po punojnë aktualisht për të kriijuar zgjidhje digjitale për agjensinë imobiliare Future Home-Real Estate.
Ata janë të gjithë studentë në vitin e tretë të studimeve Bachelor, por vijnë nga universitete të ndryshme shqiptare.

Amanda Kazaferi, Dea Duro, Iris Cenga, Sanja Mulla dhe Siola Cevani, të Universitetit Epoka, studiojnë Informatikë Ekonomike dhe po punojnë në përmirësimin e dizajnit dhe përvojës së përdoruesit, në faqen e internetit të kompanisë.

Ekipi i parë nga Universiteti i Tiranës, i përbërë nga Batjare Gremshi, Ina Ademaj dhe Nala Male, janë duke ndërtuar aplikacionin Future Home!

Ndërsa Ajna Agolli, Arield Naska, Kistina Kasemi, Leonora Cikaj dhe Thanas Baba, ekipi i dytë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, gjithashtu po përditësojnë dizajnin e faqes web.

Ditët e fundit, studentët u takuan në zyrat e Future Home me përfaqësues të biznesit, për të diskutuar mbi punën e bërë deri më tani. Kënaqësi të shohësh se sa të gatshëm janë studentët për të aplikuar në një projekt praktik, gjithë dijet e mbledhura përgjatë viteve të studimit.

Nëse doni të mësoni më shumë rreth Connect IT ose po mendoni të bëheni pjesë e programit, vizitoni: https://euforinnovation.al/connectit/

EU for Innovation and the Minister for Protection of Entrepreneurship start collaboration on a new Law on Start-ups
May, 2019

EU for Innovation and the Minister for Protection of Entrepreneurship start collaboration on a new Law on Start-ups

Work on a new StartUpLaw has started! On Friday, the EU for Innovation project team met up with Minister for Protection of Entrepreneurship, Eduard Shalsi and other government actors, to discuss the first steps towards drafting of an Albanian Law on start-ups. Glad to see such engagement and commitment from the government stakeholders. We would […]

View more
BIZ Growth Design – a programme for Albania’s groundbreaking start-ups
August, 2021

BIZ Growth Design – a programme for Albania’s groundbreaking start-ups

Biz Growth Design is powered by EU for Innovation and lead by Board of Innovation, a renowned international strategy and business design firm. This programme was especially designed for ambitious Albanian start-ups, needing to improve their business solution; to design a disruptive business model or wanting to expand their business, aiming the international market. BoI […]

View more
Loading
footer logo