news

2nd “Entrepreneurial Education” Masterclass

The 2nd class of the Experiential Learning Programme “How to teach entrepreneurship”, took place online, under the theme “Entrepreneurial Education – How to make it happen?” on January 26th.

The invited keynote speakers, Dr. Martijn Driessen and Dr. Bram Kuijken of University of Amsterdam who shared their experience on entrepreneurial skills and competences, as well as the methodology of teaching entrepreneurship, were an added value to this session. Their insights triggered interest and discussion among the active participants.

The Masterclass series targeting Albanian university teaching staff, who is involved and enthusiastic about entrepreneurship education, is implemented by EU for Innovation, in collaboration with Preneurz.Amsterdam, as part of the mission to strengthen the innovation ecosystem of Albania.

You can now watch the recording of the Masterclass 2 by following the link: https://youtu.be/s6ySFdNHXcE

Klasa e 2-të e Masterklasës/ Programit të Mësimit Përvojor “Si të japim lëndën e Sipërmarrjes “, u zhvillua online më 26 janar, me temë “Edukimi mbi Sipërmarrjen- Si ta bëjmë të ndodhë?”.

Të ftuar në këtë seri ishin Dr. Martijn Driessen dhe Dr. Bram Kuijken nga Universiteti i Amsterdamit, të cilët ndanë me pjesëmarrësit njohuritë e tyre mbi aftësitë dhe kompetencat sipërmarrëse, si dhe metodologjinë e mësimdhënies për lëndën e sipërmarrjes. Këndvështrimet e tyre ishin një vlerë e shtuar në këtë seancë dhe nxitën interesin dhe diskutimin midis pjesëmarrësve, të cilët u angazhuan në mënyrë aktive.

Seria e Masterklasave-ave që ka në fokus pedagogët e universitetive shqiptare, të cilët janë të përfshirë por edhe të interesuar për të përmirësuar metodologjinë e dhënies së lëndës së sipërmarrjes, zbatohet nga programi BE për Inovacionin, në bashkëpunim me Preneurz.Amsterdam, si pjesë e misionit për të mbështetur ekosistemin e inovacionit në Shqipëri.

Për të parë regjistrimin e Masterklas 2, ndiqni link-un: https://youtu.be/s6ySFdNHXcE

EIIU TALKs with LOLOCO
May, 2020

EIIU TALKs with LOLOCO

The Entrepreneurship & Innovation Inspirational Talks in Universities (EIIU TALKs) is a series of talks/ speeches organised by “EU for Innovation”, whereby invited keynote figures from international university affiliated incubators, Technology Transfer Centres/ Offices, Technology Parks, Start-Up Companies, etc, will deliver a talk/ presentation and share their experiences. This session is about an innovative Start-Up […]

View more
Regional Start-up Ecosystem Development – Training in Korca
July, 2020

Regional Start-up Ecosystem Development – Training in Korca

As part of its mandate to strengthen the innovation and start-up ecosystem in Albania, the EU for Innovation project is supporting selected municipalities across Albania to develop programmes, partnerships and capacities to strengthen local entrepreneurs and businesses. For this purpose, the project will work with policy makers, universities and Innovation Support Organisation (ISOs) in these […]

View more
Loading
footer logo