news

2 other student teams join Connect IT

We would like you to meet two student teams, that as part of our program Connect IT, are currently working on creating digital solutions for the “Cheer Chews” brand, the only Albanian company that produces organic dog chews.

Antigoni Kurti, Armegi Mebelli, Besjan Coku, and Joana Adushaj, 3rd year students of the Economic Faculty and Aurel Mrishaj, Brisejda Guxha, Kristi Beja and Rod Kruja, also 3rd year Business Informatics students at the University of Tirana, were challenged with the task of building a fully creative e-commerce website to help the brand establish presence in the domestic market.

In order to get to know the company, the students got to visit the production site of the company in Lezhe and meet with the General Coordinator, Drini Zusi, who explained to them in detail the processes and all the variety of dog chews that the “Cheer Chews” brand is currently producing.

Sot dëshirojmë t’ju prezantojmë me dy ekipet studentore, të cilat si pjesë e programit tonë Connect IT, po punojnë aktualisht, në krijimin e zgjidhjeve dixhitale për markën “Cheer Chews”, të vetmen kompani shqiptare, që prodhon ushqim organik për qentë.

Antigoni Kurti, Armegi Mebelli, Besjan Coku dhe Joana Adushaj, studentë të vitit të tretë të Fakultetit Ekonomik dhe Aurel Mrishaj, Brisejda Guxha, Kristi Beja dhe Rod Kruja, gjithashtu studentë të vitit të tretë studentë të Informatikës Ekonomike në Universitetin e Tiranës, kanë marrë përsipër detyrën e ndërtimit të një faqeje funksionale interneti, për tregtimin e produkteve online, për të ndihmuar kompaninë të etablohet në tregun vendas.

Për tu njohur më mirë me kompaninë, studentët vizituan fabrikën e prodhimit në Lezhë dhe u takuan me Koordinatorin e Përgjithshëm, Drini Zusi, i cili u shpjegoi atyre në detaje proceset dhe të gjithë larminë e produkteve, që marka “Cheer Chews” po prodhon.

Student Inc. – the first student company emerging from Connect IT
July, 2021

Student Inc. – the first student company emerging from Connect IT

We are very excited to share the creation of Student Inc. – a student-owned and operated company under EU for Innovation’s Connect IT initiative. Connect IT matches bright young students in the IT fields with companies that choose to innovate their processes. Public and private universities are invited to enroll their students (from year 1 […]

View more
1st “Entrepreneurial Education” Masterclass
January, 2021

1st “Entrepreneurial Education” Masterclass

As part of its mission to strengthen the innovation ecosystem of Albania, EU for Innovation, in collaboration with Preneurz Amsterdam is organizing, from January to April 2021, an Experiential Learning Program on “How to teach entrepreneurship”, targeting Albanian university teaching staff, who is involved and enthusiastic about entrepreneurship education. The 1st “Entrepreneurial Education” Masterclass, focusing […]

View more
Loading
footer logo