News

Grand finale of the 1st Tirana Hackathon!

Amazing finale, to the 36 hours sprint of the 1st EU for Innovation Hackathon, yesterday at Polis University.

After 2 days of intensive work, creating solutions for the theme “How to make Tirana a European hotspot for digital nomads?”, our Hackathon university teams had the chance to pitch their ideas on the big stage, in front of a professional jury, composed of representatives from the Municipality of Tirana and players of the Albanian innovation ecosystem.

It was extremely inspiring to see the quality of work and the content with which the hackers could come up in such a short amount of time.

In the end, three university teams were awarded winners of the 1st Hackathon by Deputy Mayor of Tirana, Anuela Ristani: Epoka University, Polis University and the Faculty of Natural Sciences from the University of Tirana.

We would like to thank all participants, mentors and partners for this incredible and fun experience!

You all rock and we hope to see you again in Hackathon2!

Finale e shkëlqyer dje në Universitetin Polis, e sprint-it 36 orësh të Hackathon-ës së parë organizuar nga ‘BE për Inovacionin’.

Pas 2 ditësh pune intensive, duke gjetur zgjidhje për temën “Si ta bëjmë Tiranën një qendër evropiane për nomadët dixhitalë?”, ekipet e universiteteve patën mundësinë të prezantonin idetë e tyre në skenën e madhe, përpara një jurie profesionale, të përbërë nga përfaqësues të Bashkisë së Tiranës dhe aktorë të rëndësishëm të ekosistemit shqiptar të inovacionit.

Ishte jashtëzakonisht frymëzuese të shikonim përmbajtjen dhe kualitetin e zgjidhjeve të zhvilluara, në një kohë kaq të shkurtër, nga ‘haker-at’ e universiteteve.

Në përfundim, tre ekipe universitare u shpërblyen si fituesit e Hackathon-ës së parë, nga Nënkryetarja e Bashkisë së Tiranës, Anuela Ristani: Universiteti Epoka, Universiteti Polis dhe Fakulteti i shkencave te natyres (FSHN), nga Universiteti i Tiranës.

Dëshirojmë të falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit, mentorët dhe partnerët për këtë përvojë të jashtëzakonshme dhe argëtuese!

Shpresojmë t’ju shohim përsëri të gjithëve në Hackathon2!

Technical Roundtable on Financing Innovative Start-ups, organized by AMA & EU for Innovation
June, 2022

Technical Roundtable on Financing Innovative Start-ups, organized by AMA & EU for Innovation

A Technical Roundtable on Financing Innovative Start-ups, co-organized by Albanian Microfinance Association (AMA) & EU for Innovation, was held yesterday at Europehouse’ s premises with a selected group of participants representing Microfinance Institutions in Albania, start-ups of different stages, ISOs as well as other ecosystem actors. Microfinance institutions in Albania are considering to provide access […]

View more
JAVA Training – second info-session at Korça Innovation & Technology Hub
June, 2021

JAVA Training – second info-session at Korça Innovation & Technology Hub

The second info-session regarding the JAVA Training at Korça Innovation & Technology Hub, was held by Protik Innovation Center and with the special participation of Mayor Sotiraq Filo. The training in JAVA programming language, is supported by the The AADF and EU for Innovation. During this info-session, the interested participants, young people from Korça and […]

View more
Loading
footer logo