news

1st “Entrepreneurial Education” Masterclass

As part of its mission to strengthen the innovation ecosystem of Albania, EU for Innovation, in collaboration with Preneurz Amsterdam is organizing, from January to April 2021, an Experiential Learning Program on “How to teach entrepreneurship”, targeting Albanian university teaching staff, who is involved and enthusiastic about entrepreneurship education.

The 1st “Entrepreneurial Education” Masterclass, focusing on “Methods and best practices” took place online, on Tuesday.

Over 35 attendees from almost 20 different institutions/ universities took part in the first class of this series with invited keynote speakers, such as: Dr. Todd Davey – Associate Professor of Entrepreneurship at the Institut Mines – Télécom Business School in Paris and author of the book ‘’Entrepreneurship at Universities” and Dr. Marco van Gelderen – Associate Professor, School of Business and Economics VU University Amsterdam and Business psychologist specializing in teaching entrepreneurial competencies.

If you are interested, you can now watch the whole 1st Masterclass through the link: https://youtu.be/6e8QZcMVVMY

Si pjesë e misionit të saj për të mbështetur ekosistemin e inovacionit në Shqipëri, BE për Inovacionin, në bashkëpunim me Preneurz Amsterdam, po organizon Programin Mësimor Përvojor “Si të mësojmë Sipërmarrjen”, i cili ka në vëmendje stafin akademik të universiteteve shqiptare, e ata të cilët janë entuziastë dhe të përfshirë në mësimdhënien mbi sipërmarrjen.

Masterklasa e parë “Edukimi mbi Sipërmarrjen”, përqëndruar në “Metodat dhe praktikat më të mira” u zhvillua në virtualisht, ditën e martë.

Mbi 35 pjesëmarrës nga pothuajse 20 institucione/ universitete të ndryshme, morën pjesë në klasën e parë të kësaj serie, me të ftuar kryesorë: Dr. Todd Davey – Profesor i asociuar për Sipërmarrjen pranë Institut Mines – Télécom Business School, në Paris dhe autor i librit “Sipërmarrja në Universitete”, si dhe Dr. Marco van Gelderen – Profesor i asociuar në Shkollën e Biznesit dhe Ekonomisë të Universitetit V.U. Amsterdam dhe psikolog biznesi, i specializuar në mësimdhënien e sipërmarrjes.

Nëse jeni të interesuar, tani mund të ndiqni të gjithë Masterclass-ën e parë përmes link-ut: https://youtu.be/6e8QZcMVVMY

Spanning Boundaries, a dedicated training programme that breaks the barriers between academia and industry
September, 2021

Spanning Boundaries, a dedicated training programme that breaks the barriers between academia and industry

The Dutch University Industry Innovation Network (#UIIN), kicked-off the second cohort of ‘Spanning Boundaries’ training programme on September 16th. Spanning Boundaries is Europe’s first dedicated training programme for individuals working to break down the barriers between academia and industry. At EU for Innovation, we’re very happy to have enabled for the first time, the participation […]

View more
1st team of students _ Connect IT
February, 2021

1st team of students _ Connect IT

We’re very proud to finally present you our latest support intervention Connect IT, a program that aims to connect Albanian students to industry players, that want to digitize business processes. Stiljano Ruci, Xhuliano Ageja, Flavio Doko, Dionis Cura, Brisilda Runa and Andrea Ranxha from Universiteti Polis, are the first team of students that have been […]

View more
Loading
footer logo