News

Women Founders Accelerator – Launching Event

On the 15th of September, the 1st Women Founders Accelerator in Albania was launched, and EU for Innovation is a proud supporter of the programme!

A presentation of the programme was followed by teambuilding activities where the founders introduced themselves and focused on getting to know each other better.

May this be an interesting learning experience for all the participants that are on board!

For more updates on their journey, follow us and Women Founders Network Albania.

Më 15 Shtator, u lancua Akseleratori i parë në Ballkanin Perëndimor për Gratë Sipërmarrëse dhe projekti ynë ‘BE për Inovacionin’ është krenar që mbështet këtë nismë!

Në ditën e parë, prezantimi fillestar i programit, vijoi me aktivitete të ndryshme për sipërmarrëset për tu prezantuar e njohur më mirë me njëra-tjetrën.

Urojmë që kjo eksperiencë e re të mësuari të jetë interesante për pjesëmarrëset në program!

Na ndiqni ne dhe Women Founders Network Albania për të rejat më të fundit lidhur me rrugëtimin e Akseleratorit të Grave Sipërmarrëse.

EU for Innovation and the Minister for Protection of Entrepreneurship start collaboration on a new Law on Start-ups
May, 2019

EU for Innovation and the Minister for Protection of Entrepreneurship start collaboration on a new Law on Start-ups

Work on a new StartUpLaw has started! On Friday, the EU for Innovation project team met up with Minister for Protection of Entrepreneurship, Eduard Shalsi and other government actors, to discuss the first steps towards drafting of an Albanian Law on start-ups. Glad to see such engagement and commitment from the government stakeholders. We would […]

View more
Ecosystem Safari, eight Albanian start-ups in Estonia
January, 2020

Ecosystem Safari, eight Albanian start-ups in Estonia

Last day of Startup Day Fest and the EU for Innovation Ecosystem Safari in Estonia, for 8 Albanian start-ups, who today had the chance to listen to pitch competitions, meet with potential investors and learn about the ecosystem in the Baltic. We really hope they could learn something new and make the most out of this […]

View more
footer logo