news

WFAA Fellows Collab

Women Founders Accelerator Albania has grown into a community, where fellows get to collaborate with like-minded people. We are happy to see this collaboration between Arjola Buzi, founder of Aura Events, and Kristi Janku, founder of Kikiliciouss.

Kristi approached Arjola to make her, part of her show on TV Scampa.

As you may know Kristi is an amazing cook and Arjola can set up your party like no-one else.

Talking to both of them on how this collaboration started, they both agreed on the fact that Women Founders Accelerator Albania Programme was the first reason why both Arjola and Kristi decided to join forces and produce this great show. If you are interested, check Kikilicious YouTube Channel.

Looking forward to see other collaborations!

Programi përshpejtues i grave themeluese është kthyer në komunitet, ku pjesëtarët kanë mundësi bashkëpunimi me njerëz të të njëjtit mendim. Jemi të lumtur të shohim këtë bashkëpunim mes Arjola Buzi, themeluese e Aura Events dhe Kristi Janku, themeluese e Kikilicious.

Kristi iu drejtua Arjolës për ta bërë pjesë të shfaqes së saj në TV Scampa.

Siç mund ta dini Kristi është një kuzhiniere fantastike dhe Arjola mund të realizojë festën si askush tjetër.

Duke folur me to si ky bashkëpunim nisi, ato bien dakord për faktin se programi përshpejtues i grave themeluese në Shqipëri është arsyeja e parë se pse Arjola dhe Kristi vendosën të bashkojnë forcat për të prodhuar këtë shfaqe të shkëlqyer. Nwse jeni tw interesuar, shihni kanalin YouTube Kikilicious.

Mezi po presim të shohim bashkëpunime të tjera!

Tirana Inc. Memorandum of Understanding Signing Ceremony
April, 2021

Tirana Inc. Memorandum of Understanding Signing Ceremony

The ‘Memorandum of Understanding’ Signing Ceremony, between the five founding partner Universities of Tirana Inc. took place on April 22nd, in the premises of the Polytechnic University of Tirana. With the participation of Prof. Dr. Andrea Maliqari, Rector of Polytechnic University of Tirana, Prof. Dr. Fatmir Memaj, Deputy Dean of the Faculty of Economics at […]

View more
Universities Introductory Workshop
May, 2019

Universities Introductory Workshop

The first workshop organised by EU for Innovation gathered for a day representatives from public & private universities and governmental agencies to discuss on the role they can all play in developing more sustainable structures to support entrepreneurship, innovation and eventually startups creation in Albania. Productive discussions were held regarding the current innovation ecosystem, the […]

View more
footer logo