news

‘Teach the teacher’ Programme – Winners of the Pitching Competition

‘Teach the teacher’ Programme for Entrepreneurship Education at Albanian Universities, was finalized with a Pitching Competition.

Over 30 university lecturers enrolled in the programme. 21 participants from 15 different universities went through the experiential learning experience and collaborated, divided in 6 teams, to develop and pitch a business cases in front of a jury.

A team of three lecturers, all coming from different universities: Dr. Erida Elmazi of Metropolitan University & Tirana University, Dr. Anjeza Xhaferaj, European University of Tirana and Dr. Besmira Lahi of New York University of Tirana, were selected as winners of the best pitch with their “Mental Health” app.

A special thanks goes to our dedicated jury members: Eileen Trenkmann, Freelance communication & start-up expert, Kushtrim Shala, Innovation Consultant/ Ecosystem Builder/ Start-up Mentor and Joost Reimert, experienced Entrepreneur/ co-founder of Preneurz.Amsterdam, for the valuable feedback provided to the participants.

Dr. Balzhan Orazbayeva, Manager of Strategic Initiatives, made a short introduction of UIIN [University Industry Innovation Network]. Access to the UIIN digital library & resources was the prize given to the winning team.

As a closing of the event, Dr. Jacqueline Jaspert presented an outlook towards future interventions of EU for Innovation. University related interventions are implemented as part of the project’s mission to strengthen the innovation ecosystem of Albania.

Programi ‘Mëso mësuesin’ për Edukimin e Sipërmarrjes në universitetet shqiptare, u finalizua me një garë në “Pitching”.

Mbi 30 lektorë universiteti u regjistruan në këtë program, prej të cilëve 21, nga 15 universitete të ndryshme, morën pjesë në modulin e “Të mësuarit përvojor” si dhe bashkëpunuan, në 6 ekipe, për të zhvilluar një ide biznesi e për ta prezantuar atë përpara jurisë.

Një ekip me 3 lektore të universiteteve të ndryshme: Dr. Erida Elmazi, Metropolitan University dhe Universiteti i Tiranës, Dr.  Anjeza Xhaferaj, nga Universiteti Europian i Tiranës dhe Dr. Besmira Lahi, Universiteti i Nju Jorkut Tiranë, u përzgjodh si fitues i prezantimit më të mirë, me aplikacionin “Shëndeti im”.

Një falenderim i veçantë i shkon anëtarëve të përkushtuar të jurisë: Eileen Trenkmann, Eksperte e në fushën e Komunikimt dhe start-up-eve; Kushtrim Shala, Konsulent për Inovacionin/ Ndërtues Eko-sistemi/ Mentor për Startup-e si dhe Joost Reimert, Sipërmarrës me përvojë, bashkë-themelues i Preneurz.Amsterdam, për vlerësimet e vyera kundrejt prezantimeve të pjesëmarrësve.

Në përmbyllje të aktivitetit, Dr. Balzhan Orazbayeva, Menaxher i Iniciativave Strategjike, prezantoi shkurtimisht UIIN [University Industry Innovation Network], meqënëse çmimi për ekipin fitues ishte pikërisht aksesi i bibliotekës dixhitale UIIN.

Së fundmi, Dr. Jacqueline Jaspert paraqiti një perspektivë mbi aktivitetet e ardhshme të projektit ‘BE për Inovacionin’. Programet në mbështetje të universiteteve shqiptare, zbatohen si pjesë e misionit të projektit për të forcuar ekosistemin e inovacionit në Shqipëri.

Albanian start-ups at Untold Stories in Budapest
November, 2019

Albanian start-ups at Untold Stories in Budapest

Last week, as part of EU for Innovation’s constant effort to promote Albanian entrepreneurs, members of the start-ups SquadIn and The Dancing Bits got the opportunity to attend Untold Stories Budapest, a one day start-up conference in Hungary, where they had the opportunity to connect to other founders, discuss potential collaborations and pitch their ideas […]

View more
ISOs Introductory Workshop
May, 2019

ISOs Introductory Workshop

Today’s EU for Innovation workshop, brought together Albanian innovation support organisations, to discuss their position in the country’s innovation ecosystem. After mapping out their current services and identifying their strengths and challenges, the innovation support organisations deliberated on how to enhance their role through capacity development and future cooperation with ecosystem stakeholders and international partners. […]

View more
footer logo