news

‘Teach the teacher’ Programme – Winners of the Pitching Competition

‘Teach the teacher’ Programme for Entrepreneurship Education at Albanian Universities, was finalized with a Pitching Competition.

Over 30 university lecturers enrolled in the programme. 21 participants from 15 different universities went through the experiential learning experience and collaborated, divided in 6 teams, to develop and pitch a business cases in front of a jury.

A team of three lecturers, all coming from different universities: Dr. Erida Elmazi of Metropolitan University & Tirana University, Dr. Anjeza Xhaferaj, European University of Tirana and Dr. Besmira Lahi of New York University of Tirana, were selected as winners of the best pitch with their “Mental Health” app.

A special thanks goes to our dedicated jury members: Eileen Trenkmann, Freelance communication & start-up expert, Kushtrim Shala, Innovation Consultant/ Ecosystem Builder/ Start-up Mentor and Joost Reimert, experienced Entrepreneur/ co-founder of Preneurz.Amsterdam, for the valuable feedback provided to the participants.

Dr. Balzhan Orazbayeva, Manager of Strategic Initiatives, made a short introduction of UIIN [University Industry Innovation Network]. Access to the UIIN digital library & resources was the prize given to the winning team.

As a closing of the event, Dr. Jacqueline Jaspert presented an outlook towards future interventions of EU for Innovation. University related interventions are implemented as part of the project’s mission to strengthen the innovation ecosystem of Albania.

Programi ‘Mëso mësuesin’ për Edukimin e Sipërmarrjes në universitetet shqiptare, u finalizua me një garë në “Pitching”.

Mbi 30 lektorë universiteti u regjistruan në këtë program, prej të cilëve 21, nga 15 universitete të ndryshme, morën pjesë në modulin e “Të mësuarit përvojor” si dhe bashkëpunuan, në 6 ekipe, për të zhvilluar një ide biznesi e për ta prezantuar atë përpara jurisë.

Një ekip me 3 lektore të universiteteve të ndryshme: Dr. Erida Elmazi, Metropolitan University dhe Universiteti i Tiranës, Dr.  Anjeza Xhaferaj, nga Universiteti Europian i Tiranës dhe Dr. Besmira Lahi, Universiteti i Nju Jorkut Tiranë, u përzgjodh si fitues i prezantimit më të mirë, me aplikacionin “Shëndeti im”.

Një falenderim i veçantë i shkon anëtarëve të përkushtuar të jurisë: Eileen Trenkmann, Eksperte e në fushën e Komunikimt dhe start-up-eve; Kushtrim Shala, Konsulent për Inovacionin/ Ndërtues Eko-sistemi/ Mentor për Startup-e si dhe Joost Reimert, Sipërmarrës me përvojë, bashkë-themelues i Preneurz.Amsterdam, për vlerësimet e vyera kundrejt prezantimeve të pjesëmarrësve.

Në përmbyllje të aktivitetit, Dr. Balzhan Orazbayeva, Menaxher i Iniciativave Strategjike, prezantoi shkurtimisht UIIN [University Industry Innovation Network], meqënëse çmimi për ekipin fitues ishte pikërisht aksesi i bibliotekës dixhitale UIIN.

Së fundmi, Dr. Jacqueline Jaspert paraqiti një perspektivë mbi aktivitetet e ardhshme të projektit ‘BE për Inovacionin’. Programet në mbështetje të universiteteve shqiptare, zbatohen si pjesë e misionit të projektit për të forcuar ekosistemin e inovacionit në Shqipëri.

Women Founders Accelerator – Launching Event
September, 2020

Women Founders Accelerator – Launching Event

On the 15th of September, the 1st Women Founders Accelerator in Albania was launched, and EU for Innovation is a proud supporter of the programme! A presentation of the programme was followed by teambuilding activities where the founders introduced themselves and focused on getting to know each other better. May this be an interesting learning […]

View more
ICT Hub Korça – Java training Bootcamp Launch
October, 2020

ICT Hub Korça – Java training Bootcamp Launch

On Tuesday, ‘ICT HUB KORÇA’, an EU for Innovation and Municipality of Korça initiative, launched the “JAVA Training Bootcamp”. This intensive, 4-week training in JAVA programming will give to 15 young people, coming from the city of Korça and the nearby region, the possibility to strengthen their ICT skills and deepen their knowledge in programming […]

View more
footer logo