news

Strengthening start-ups and new ideas together!

Today EU for Innovation had the honor to receive three distinguished guests at the premises of Coolab, the coolest co-working space in town!

EU Ambassador Luigi Soreca, German Ambassador Peter Zingraf and Swedish Ambassador Elsa Håstad, got to experience a live pitching session by five of the most promising Albanian start-ups and one innovation support organization, which have been supported by our project.

Thank you, European Union in Albania, Embassy of Germany and Embassy of Sweden in Tirana, for constantly reinforcing and promoting the great potential of the Albanian innovation ecosystem and the young and talented Albanian entrepreneurs behind these brilliant business ideas!

Sot, ‘BE për Inovacionin’ kishte nderin të priste tre mysafirë të veçantë në ambientet e Coolab, hapësira më ‘cool’ e bashkëpunimit në qytet!

Ambasadori i BE-së Luigi Soreca, Ambasadori i Gjermanisë Peter Zingraf dhe Ambadorja e Suedisë Elsa Håstad, u njohën me pesë prej startup-eve më premtuese shqiptare dhe një organizatë në mbështetje të inovacionit, të cilat janë mbështetur nga projekti ynë.

Falenderime Bashkimit Evropian në Shqipëri, Ambasadës Gjermane në Tiranë dhe Ambasadës Suedeze, për fuqizimin dhe promovimin e vazhdueshëm të potencialit të ekosistemit të inovacionit dhe të sipërmarrësve shqiptarë të rinj dhe të talentuar, të cilët gjenden prapa këtyre ideve të shkëlqyera biznesi!

Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0
November, 2020

Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0

On November 3, EU for Innovation in collaboration with Preneurz Amsterdam launched the “Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0” to an audience comprised of Albanian university lecturers and researchers. The virtual event started with two inspirational talks: first by Rutger Siebenga, coordinator of the Minor Entrepreneurship at Amsterdam University of Applied Sciences, […]

View more
Digitale Leute Summit 2020 – Remote Edition
October, 2020

Digitale Leute Summit 2020 – Remote Edition

We know, you can’t travel to Germany at the moment, but why not register for Germany’s leading conference at the intersection of Tech, UX & Product and attend it online on 9 & 10 November? It’s free, it’s cool and international speakers will teach you how to successfully build better digital products, through your computer […]

View more
footer logo