news

Strengthening start-ups and new ideas together!

Today EU for Innovation had the honor to receive three distinguished guests at the premises of Coolab, the coolest co-working space in town!

EU Ambassador Luigi Soreca, German Ambassador Peter Zingraf and Swedish Ambassador Elsa Håstad, got to experience a live pitching session by five of the most promising Albanian start-ups and one innovation support organization, which have been supported by our project.

Thank you, European Union in Albania, Embassy of Germany and Embassy of Sweden in Tirana, for constantly reinforcing and promoting the great potential of the Albanian innovation ecosystem and the young and talented Albanian entrepreneurs behind these brilliant business ideas!

Sot, ‘BE për Inovacionin’ kishte nderin të priste tre mysafirë të veçantë në ambientet e Coolab, hapësira më ‘cool’ e bashkëpunimit në qytet!

Ambasadori i BE-së Luigi Soreca, Ambasadori i Gjermanisë Peter Zingraf dhe Ambadorja e Suedisë Elsa Håstad, u njohën me pesë prej startup-eve më premtuese shqiptare dhe një organizatë në mbështetje të inovacionit, të cilat janë mbështetur nga projekti ynë.

Falenderime Bashkimit Evropian në Shqipëri, Ambasadës Gjermane në Tiranë dhe Ambasadës Suedeze, për fuqizimin dhe promovimin e vazhdueshëm të potencialit të ekosistemit të inovacionit dhe të sipërmarrësve shqiptarë të rinj dhe të talentuar, të cilët gjenden prapa këtyre ideve të shkëlqyera biznesi!

EU for Innovation participating in Pirate Summit
July, 2019

EU for Innovation participating in Pirate Summit

Last week, two of our team members took part at the PIRATE Summit in Cologne, Germany. This one of a kind, yearly conference gathers early stage start-up founders, investors and corporate executives from over 70 different nationalities, for three days in an old scrapyard. Our team members, Sarah and Erkens where there to present the […]

View more
Hack the Crisis Albania, Hackathon #2
April, 2020

Hack the Crisis Albania, Hackathon #2

More than 200 participants responded the call of Hack the Crisis Albania as individuals and teams. The activity was organised due to the support of more than 30 national and international partner institutions. This activity started as a movement in Estonia to find solutions for the COVID-19 crisis, Hack the Crisis turned international and during […]

View more
footer logo