News

Startup Grind Tirana with Engjëll Rraklli dhe Ariol Sollaku of Division5, powered by EU for Innovation

EU for Innovation had the pleasure to support the last Startup Grind Tirana Talk with Engjëll Rraklli and Ariol Sollaku, founders of Division5 who in February of this year received an investment from PIRATE.global

Thank you to all who participated and a special thanks to Engjëll and Ariol who agreed to share their story, journey and future plans of their start-up with us all, at InnoSpace Tirana.

Below you can find some impressions from the evening and we hope to see you in future events!

BE për Inovacionin pati kënaqësinë të mbështeste aktivitetin më të fundit të Startup Grind Tirana me Engjëll Rrakllin dhe Ariol Sollakun, themeluesit e Division5, të cilët në shkurt të këtij viti morën për kompaninë e tyre një investim nga PIRATE.global.

Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit dhe një falenderim i veçantë shkon për Engjëllin dhe Ariolin që pranuan të ndajnë me ne historinë, rrugëtimin dhe planet e tyre për të ardhmen, në InnoSpace Tirana.

Më poshtë disa përshtypje nga mbrëmja. Shpresojmë t’ju takojmë sërish në aktivitetet e ardhshme!

JAVA Training – second info-session at Korça Innovation & Technology Hub
June, 2021

JAVA Training – second info-session at Korça Innovation & Technology Hub

The second info-session regarding the JAVA Training at Korça Innovation & Technology Hub, was held by Protik Innovation Center and with the special participation of Mayor Sotiraq Filo. The training in JAVA programming language, is supported by the The AADF and EU for Innovation. During this info-session, the interested participants, young people from Korça and […]

View more
5 universities join Tirana INC. initiative
February, 2021

5 universities join Tirana INC. initiative

We are very happy to announce that five Albanian universities accepted the invitation to join Tirana INC., an initiative, supported by EU for Innovation and implemented by Preneurz.Amsterdam. Tirana INC. is a brand-new student incubation program in Tirana. Thank you, University of Tirana, Faculty of Economics, Metropolitan University of Tirana, Polis University, Epoka University and […]

View more
footer logo