Start-up Ecosystem Rankings: Albania raised to 13 spots!

Great news for the Albanian ecosystem!

We are really proud to announce that in the Start-up Ecosystem Rankings 2020, Albania rised to 13 spots to be one of the biggest winners in this year’s rankings!

Tirana increased 53 spots and now ranks 435.

Albanians do have a lot of growth potential as the startup community’s and government’s willingness are more than present with a number of ongoing actions and activities!

Keep on doing a great work!

Lajme të shkëlqyera për ekosistemin Shqiptar!

Jemi shumë krenarë të shpallim se në Rangun e Ekosistemit të Startup-eve 2020, Shqipëria është ngritur 13 vende më sipër, duke u kthyer kështu në një nga fituesit më të mëdhenj të këtij viti.

Tirana u ngrit 53 vende dhe tani zë vendin 435.

Shqiptarët kanë shumë potencial për rritje pasi komuniteti I startup-eve si dhe mbështetja qeveritare janë prezente me një numër të konsiderueshëm veprimesh dhe aktivitetesh!

Vazhdoni punën e mirë!

3<sup>rd</sup> EIIU TALK with Erik Boer of Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) & Dr. Mirjam Leloux of IXA Next
February, 2020

3rd EIIU TALK with Erik Boer of Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) & Dr. Mirjam Leloux of IXA Next

This time at EIIU TALKs, we had the pleasure to have Erik Boer – CEO of Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) | CEO Startup Village and Dr. Mirjam Leloux – Director of Technology Transfer at the University of Amsterdam (UvA), as guest speakers to deliver talks under the theme: “The changing university and its impact […]

View more
“A Brand New World” 8 Workshop Series
April, 2020

“A Brand New World” 8 Workshop Series

Running a Start-up is never easy, but as Covid19 has entered our daily lives we are facing uncertain times that can make managing a Start-up, relationship and teams especially tough. Therefore we are sharing our webinars series with  the Start-up community in Albania and anyone in the world who is interested in learning how to […]

View more
footer logo