news

Online workshop “MAKERSPACE REFLECTIONS: Experiences, Models and Tools to Succeed”

The support of EU for Innovation project, to strengthen the innovative ecosystem in Albania, by establishing an incubator with a fabrication laboratory (FabLab) type facility, continues.

On March 25th the 2nd online workshop themed “MAKERSPACE REFLECTIONS: Experiences, Models and Tools to Succeed” offered to Polis University, took place. Researchers, lecturers and enthusiasts who will get involved with the “Innovation Factory” attended this online event.

The workshop was facilitated by Preneurz.Amsterdam and conducted by 3DMZ (3D Makers Zone), which is an innovative company specialized in industrial 3D printing with related complementary digital technologies. Meant as a knowledge sharing session, this session allowed 3DMZ to offer a quick peek & facility tour of their space; and additionally, go deep into technicalities & recommendations for tools to be used.

Mbështetja e projektit BE për Inovacionin, për zhvillimin e ekosistemit novator në Shqipëri, duke ngritur një inkubator idesh me një laborator prodhimi, strukturë e tipit “FabLab”, vazhdon.

Më 25 mars u zhvillua punëtoria e 2-të online me temë “REFLEKTIME mbi MAKERSPACE: Përvojat, modelet dhe mjetet për t’ia dalë mbanë”, e cila iu ofrua Universitetit Polis. Një grup kërkuesish, lektorësh, entuziastësh që do të përfshihen në “Fabrikën e Inovacionit”, morën pjesë në eventin online.

Kjo ndarje eksperincash u mundësua nga Preneurz.Amsterdam dhe 3DMZ, e cila është një kompani inovative e specializuar në printimin industrial 3D me teknologjitë dixhitale. Konceptuar si një sesion për ndarjen e njohurive, kjo punëtori i lejoi 3DMZ-së të ofronte jo vetëm një vështrim të shpejtë & vizitë virtuale në mjediset e 3DMZ; por dhe të thellohej e të diskutonte mbi aspekte teknike e rekomandime për mjetet që mund të përdoren në një laborator fabrikimi.

Balkan FLOSStival 2020
December, 2020

Balkan FLOSStival 2020

On the first weekend of December, the Balkan FLOSStival 2020 took place. A virtual conference that brought together organizations from the Balkan region, that promote open source software & hardware, open data, open government & cyber security. The participants of the event were students, professionals in different fields of technology and various civil society actors […]

View more
6th team of students _ Connect IT
March, 2021

6th team of students _ Connect IT

We present you with Erda Ymeri, Arseda Uruci and Zhaklin Braka, three students of Business Informatics at UNIVERSITETI I TIRANES, who are part of the Connect IT programme. Their team is currently developing a fast and efficient Ecommerce website for GRAL Medical, a leading Albanian company in the field of physiotherapeutic and orthopedic equipment & […]

View more
footer logo