news

Masterclass 2.0 – “HOW TO TEACH ENTREPRENEURSHIP”

As part of its mission to strengthen the innovation ecosystem of Albania & in line with other capacity building interventions for Albanian Universities, the EU for Innovation programme in collaboration with Preneurz.Amsterdam will present a new program for Entrepreneurial Universities. The “HOW TO TEACH ENTREPRENEURSHIP” programme, targeting all Albanian University Lecturers who are enthusiastic about teaching entrepreneurship, will kick off with two masterclasses in January 2021 featuring also excellent speakers from the Dutch entrepreneurial ecosystem.

Dr. Marco van Gelderen is the Associate professor at the School of Business and Economics of the VU University Amsterdam and Business psychologist specialized in entrepreneurship teaching.

Dr. Martijn Driessen is a successful coach for entrepreneurs, specialized in entrepreneurial traits and developer of the scientifically based “Entrepreneur Scan”.

Todd Davey, is Assoc. Profesor for Entrepreneurship at the Institut Mines-Télécom Business School, in Paris Area, France. Since its establishment in 2012, he is Director for Strategy and Performance at UIIN (University Industry Innovation Network).  UIIN is a fast-growing European-based network which aims to contribute to the improvement of the relationships between university and industry.

Dr. Bram Kuijken is the Coordinator of the Minor Entrepreneurship at the University of Amsterdam and Co-director of the Master Entrepreneurship at both the University of Amsterdam and VU University. He’s the founder of both the Master Challenge, connecting education and business and founder of Startup and Running.

To apply for this programme please send your “expression of interest” by filling in the google form, not later than the 5th of January 2021.

More information about the Masterclass: the content, highlights, schedule and learning outcomes, could be found on: http://euforinnovation.al/masterclass/

Si pjesë e misionit për të forcuar ekosistemin inovativ të Shqipërisë dhe në linjë me ndërhyrje të tjera për ndërtimin e kapaciteteve në Universitetet e Shqipërisë, BE për Inovacionin, në bashkëpunim me Preneurz Amsterdam, do të prezantojnë një program të ri për Universitetin Sipërmarrës. Programi “Si të mësojmë Sipërmarrjen” i cili targeton të gjithë lektorët e universiteteve në Shqipëri që janë entuziastë për të mësuar sipërmarrjen, do të fillojë dy masterklasa në Janar 2021 duke shfaqur folës të shkëlqyer nga ekosistemi sipërmarrës holandez.

Dr. Marco van Gelderen është profesor i asociuar në Shkollën e Biznesit dhe Ekonomisë të Universitetit V.U. të Amsterdamit si dhe psikolog biznesi i specializuar në mësimdhënien e sipërmarrjes. Dr. Martijn Driessen është një trajner i suksesshëm për sipërmarrësit, i specializuar në tiparet sipërmarrëse dhe zhvilluesi i “Skanimit të Sipërmarrësve” të bazuar në shkencë.

Dr. Bram Kuijken është Koordinatori i Sipërmarrjes së Vogël në Universitetin e Amsterdamit dhe bashkë-drejtues i Ndërmarrjes Master në Universitetin e Amsterdamit dhe Universitetin VU. Ai është themeluesi i “Master Challenge”, që lidh arsimin dhe biznesin dhe themelues i Startup dhe Running.

Todd Davey, është Assoc. Profesor për Sipërmarrjen pranë Institut Mines-Télécom Business School, në Paris, Francë. Që nga themelimi i tij në 2012, ai është Drejtor për Strategjinë dhe Performancën në UIIN (Rrjeti i Inovacionit për Industrinë dhe Universitetin). UIIN është një rrjet evropian, i cili synon të përmirësojë marrëdhëniet midis universitetit dhe industrisë.

Për të aplikuar në këtë program ju lutem dërgoni “shprehjen tuaj të interesit” duke plotësuar google-form, jo më vonë se data 5 Janar 2021.

Më shumë informacion rreth Masterklasës: përmbajtja, pikat kryesore, plani dhe përfitimi mund të gjendet në: http://euforinnovation.al/masterclass/

EU for Innovation and the Minister for Protection of Entrepreneurship start collaboration on a new Law on Start-ups
May, 2019

EU for Innovation and the Minister for Protection of Entrepreneurship start collaboration on a new Law on Start-ups

Work on a new StartUpLaw has started! On Friday, the EU for Innovation project team met up with Minister for Protection of Entrepreneurship, Eduard Shalsi and other government actors, to discuss the first steps towards drafting of an Albanian Law on start-ups. Glad to see such engagement and commitment from the government stakeholders. We would […]

View more
New Publication on the ‘Entrepreneurial and Innovation Ecosystem in Albania’
March, 2020

New Publication on the ‘Entrepreneurial and Innovation Ecosystem in Albania’

Publication of the research study on the “Entrepreneurial and Innovation Ecosystem in Albania” Are you interested in learning more about the innovation and start-up ecosystem in Albania, the strength and weaknesses? Are you aware of the ecosystem stakeholders, of their capacities and challenges?  What is the definition of innovation or innovative start-ups in the context […]

View more
footer logo