news

Launching of the 1st Albanian Start-up Database

As EU for Innovation, we’re really proud to have supported the launch of the 1st Albanian Start-up Database!

AlbaniaTech, the statewide platform for tech and innovation has launched a Dealroom – powered ecosystem map in a huge hybrid event. The new platform provides intelligence on startups, innovation, investors, funding rounds, and other insights online at albaniatech.dealroom.co.

The ecosystem map is an open-access platform designed to facilitate data-driven policy and decision-making through the sharing of cross-industry knowledge. It will also foster the partnerships required to help the next generation of innovators succeed on the global stage.

You can now register your startup/ company/ accelerator, and benefit from the tools that the platform provides to all subscribers.

Well done to AlbaniaTech and Dealroom.co for taking this major step, for the further development of the Albanian innovation and startup ecosystem.

Discover the open-access platform here:

https://albaniatech.dealroom.co/intro

EU for Innovation, është shumë krenar që mbështeti lançimin e databazës së parë të startup-eve në Shqipëri!

AlbaniaTech, platforma mbarëkombëtare për teknologjinë dhe inovacionin ka lançuar një hartë të ekosistemit të mbështetur nga Dealroom në një ngjarje të madhe hibride. Platforma e re ofron inteligjencë mbi startup-et, inovacionin, investitorët, raundet e financimit dhe informacione të tjera në internet në albaniatech.dealroom.co.

Harta e ekosistemit është një platformë me akses të hapur, e krijuar për të lehtësuar politikën dhe vendimmarrjen e drejtuar nga të dhënat përmes shkëmbimit të njohurive ndër-industriale. Ai gjithashtu do të nxisë partneritetet e nevojshme për të ndihmuar brezin e ardhshëm të novatorëve të ketë sukses në skenën globale.

Tashmë të gjithë mund të regjistrojnë startup-in/ kompaninë/ akseleratorin/ organizatën e tyre, dhe të përfitojnë nga mundësitë që platforma ofron për të gjithë abonentët.

Bravo AlbaniaTech dhe Dealroomco për marrjen e këtij hapi madhor, për zhvillimin e mëtejshëm të ekosistemit shqiptar të inovacionit dhe startup-eve.

Zbuloni më tej platformën duke vizituar link-un:

https://albaniatech.dealroom.co/intro

Akademi.al – A virtual learning platform, all for FREE
October, 2021

Akademi.al – A virtual learning platform, all for FREE

Today we have the pleasure to announce Akademi.al as another winner of the 4th call of the Challenge Fund. This platform offers online classes free of charge, in a variety of subjects for every age, prepared from a chosen team of teachers. Akademi.al aims to bring the school closer for every student, but also for […]

View more
EU for Innovation representative at the 10th Anniversary Conference “Ideate, Innovate, Inspire, Interact”, organized by UIIN
June, 2022

EU for Innovation representative at the 10th Anniversary Conference “Ideate, Innovate, Inspire, Interact”, organized by UIIN

Invited to represent EU for Innovation’s academia partner in Albania, Assoc. Prof. Dr. Alba Kruja, Professor of Management and Dean of Faculty of Economics and Administrative Sciences at Epoka University, attended the 10th Anniversary Conference Ideate, Innovate, Inspire, Interact, organized by University Industry Innovation Network (UIIN) on June 13-15 in Amsterdam, the Netherlands. UIIN actively […]

View more
footer logo