news

“How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” – Tirana Digital Nomad Festival

On September 14-15-16, the Municipality of Tirana is organizing the Tirana Digital Nomad Festival, a three-day event that will bring together worldwide IT professionals, entrepreneurs and all tech youth to share, learn and connect in a dynamic experience in the heart of Albania, Tirana.

One among a myriad of panels, is powered by EU for Innovation/ ProSeed 2.0, as a main supporter of the festival, and the Global Programme Migration & Diaspora of GIZ Albania.

The panel moderated by Anila Hyka Smorgrav – Engagement Director, Directeur du Projet at Orange in France, will address the topic of “How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” and eventually converse with the invited guest speakers who are well-established Albanians in the Diaspora, such as Asetila Köstinger, Armand Brahaj, Daniel Kazani, Landa Grembi, as well as Flavio Kristo and Gerti Boshnjaku as the Platform leader at AlbaniaTech.

You can join the interesting discussion on 14th of September, at 15:30 at Someetings, by registering through the link: https://digitalnomad.tirana.al/

More info on the panel coming soon!

Në datat 14-15-16 shtator, Bashkia Tiranë organizon Tirana Digital Nomad Festival, një ngjarje tre ditore që do të bashkojë profesionistët e IT nga mbarë bota, sipërmarrësit dhe të gjithë të rinjtë e teknologjisë për të ndarë, mësuar dhe lidhur në një përvojë dinamike në zemër të Shqipërisë, Tiranë.

Një nga panelet evente anësore të Festivalit, është mundësuar nga EU for Innovation dhe Programi Global “Migracioni dhe Diaspora” i GIZ Albania.

Paneli, moderuar nga Anila Hyka Smorgrav – Drejtore e Angazhimit e Orange në Francë, do të trajtojë temën “Si mund të kontribuojë diaspora në ekosistemin e start-up-eve dhe TIK në Shqipëri?”, së bashku me të ftuarit, shqiptarë të njohur në diasporë, si Asetila Köstinger, Armand Brahaj, Daniel Kazani, Landa Grembi, si dhe Flavio Kristo dhe Gerti Boshnjaku, drejtues i platformës AlbaniaTech.

Të interesuarit mund t’i bashkoheni diskutimit më 14 shtator, në orën 15:30 në Someetings, duke u regjistruar në linkun: www.digitalnomad.tirana.al/

Më shumë informacion rreth panelit së shpejti!

We Make Future International Roadshow in Albania
March, 2023

We Make Future International Roadshow in Albania

We are happy to have supported and participated at ‘We Make Future’ International Roadshow in Albania, together with inspiring speakers, companies, investors, start-ups and talented professionals and artists. This was a concrete chance for the audience to meet like-minded people and become part of an international entrepreneurial and innovative community. The WMF International Roadshow happens […]

View more
Women Founders Accelerator – Launching Event
September, 2020

Women Founders Accelerator – Launching Event

On the 15th of September, the 1st Women Founders Accelerator in Albania was launched, and EU for Innovation is a proud supporter of the programme! A presentation of the programme was followed by teambuilding activities where the founders introduced themselves and focused on getting to know each other better. May this be an interesting learning […]

View more
Loading
footer logo