news

“How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” – Tirana Digital Nomad Festival

On September 14-15-16, the Municipality of Tirana is organizing the Tirana Digital Nomad Festival, a three-day event that will bring together worldwide IT professionals, entrepreneurs and all tech youth to share, learn and connect in a dynamic experience in the heart of Albania, Tirana.

One among a myriad of panels, is powered by EU for Innovation/ ProSeed 2.0, as a main supporter of the festival, and the Global Programme Migration & Diaspora of GIZ Albania.

The panel moderated by Anila Hyka Smorgrav – Engagement Director, Directeur du Projet at Orange in France, will address the topic of “How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” and eventually converse with the invited guest speakers who are well-established Albanians in the Diaspora, such as Asetila Köstinger, Armand Brahaj, Daniel Kazani, Landa Grembi, as well as Flavio Kristo and Gerti Boshnjaku as the Platform leader at AlbaniaTech.

You can join the interesting discussion on 14th of September, at 15:30 at Someetings, by registering through the link: https://digitalnomad.tirana.al/

More info on the panel coming soon!

Në datat 14-15-16 shtator, Bashkia Tiranë organizon Tirana Digital Nomad Festival, një ngjarje tre ditore që do të bashkojë profesionistët e IT nga mbarë bota, sipërmarrësit dhe të gjithë të rinjtë e teknologjisë për të ndarë, mësuar dhe lidhur në një përvojë dinamike në zemër të Shqipërisë, Tiranë.

Një nga panelet evente anësore të Festivalit, është mundësuar nga EU for Innovation dhe Programi Global “Migracioni dhe Diaspora” i GIZ Albania.

Paneli, moderuar nga Anila Hyka Smorgrav – Drejtore e Angazhimit e Orange në Francë, do të trajtojë temën “Si mund të kontribuojë diaspora në ekosistemin e start-up-eve dhe TIK në Shqipëri?”, së bashku me të ftuarit, shqiptarë të njohur në diasporë, si Asetila Köstinger, Armand Brahaj, Daniel Kazani, Landa Grembi, si dhe Flavio Kristo dhe Gerti Boshnjaku, drejtues i platformës AlbaniaTech.

Të interesuarit mund t’i bashkoheni diskutimit më 14 shtator, në orën 15:30 në Someetings, duke u regjistruar në linkun: www.digitalnomad.tirana.al/

Më shumë informacion rreth panelit së shpejti!

Day 2 of Challenge Fund Bootcamp
April, 2021

Day 2 of Challenge Fund Bootcamp

The Challenge Fund Bootcamp continued the next day with some impressive presentations from start-ups. “Tracked”, a central platform that runs contract-monitoring, time tracking and billing. “Publical”, an app that exploits beacon technology. “Orkestra”, an e-commerce website that will sell mechanical auto parts. “Ozzo.al”, an ordering platform for clients and businesses. “BrickPlast”, a plastic recycling company […]

View more
German Ambassador Peter Zingraf visits the start-up ‘Nena Farm’
June, 2021

German Ambassador Peter Zingraf visits the start-up ‘Nena Farm’

German Ambassador Peter Zingraf, Head of GIZ Albania Sonja Kurz and other representatives of the German Development Cooperation, stopped also at nenafarm_lukove, during their visit of the projects supported in the beautiful #Albanian south. “Nëna Farm”, situated in Lukovë and a producers of the highest quality of extra virgin olive oil and its by-products, is […]

View more
footer logo