News

Hackathon Workshop with the Municipality of Tirana

On Monday, EU for Innovation together with Crazy Town organised a workshop with the Municipality of Tirana. Aim of the workshop was to find out how the city could use hackathons as a tool to connect universities, students and businesses in solving real-life challenges.

Together, we identified themes for the upcoming series of three hackathons. Themes will address talents, digitisation, societal and rural opportunities.

The first hackathon will be organised in December 2019 focusing on the topic “How do we turn Tirana into a European hot-spot for digital nomads?”.

Registrations for participation open soon. Stay tuned!

Të hënën, projekti BE për Inovacionin së bashku me Crazy Town organizuan një workshop me Bashkinë e Tiranës. Qëllimi i këtij workshop-i ishte përdorimi i hackathons si një mjet për të ndërlidhur universitetet, studentët dhe bizneset në zgjidhjen e sfidave reale të qytetit të Tiranës.

Së bashku, identifikuam tema të mundshme për serinë e tre hackathons, që do të organizohen nga BE për Inovacionin. Temat do të trajtojnë potencialin e talenteve, dixhitalizimin, mundësitë shoqërore dhe rurale.

Hackaton-i i parë do të organizohet në dhjetor 2019 dhe do të përqëndrohet në temën “Si ta shndërrojmë Tiranën në një hotspot europian për nomadët dixhitalë?”.

Regjistrimet për pjesëmarrje hapen së shpejti! Na ndiqni për të rejat më të fundit.

Gap Analysis extension trip throughout Albania
September, 2019

Gap Analysis extension trip throughout Albania

What is the status of the Entrepreneurial Ecosystem in Albania? This is the question that EU for Innovation wants to elaborate on by updating the “Gap Analysis: Entrepreneurial Ecosystem in Albania”. In this framework, expert Eileen Trenkmann and EU for Innovation team members are meeting with ecosystem players and stakeholders such as universities, innovation support […]

View more
Hack the Crisis Albania, Hackathon #2
April, 2020

Hack the Crisis Albania, Hackathon #2

More than 200 participants responded the call of Hack the Crisis Albania as individuals and teams. The activity was organised due to the support of more than 30 national and international partner institutions. This activity started as a movement in Estonia to find solutions for the COVID-19 crisis, Hack the Crisis turned international and during […]

View more
footer logo