news

GroWING Hackathon Winners

GroWING Hackathon, powered by EU for Innovation and organized by Yunus Social Business Balkans was a great success yesterday!

After two days of problem solving, 12 teams of aspiring entrepreneurs pitched their solutions in front of the jury of Challenge Owners, coming from Lufthansa Industry Solutions, Raiffeisen Bank, and duapune.com.

Money prizes as well as the opportunity to collaborate with the Challenge Owners, were in the game for the top 4 best solutions in the topics of ‘Greening Albania’, ‘Managing Carbon Footprint’, ‘Environment, Social and Governance’, ‘Financial Literacy’ and ‘Improving Employability’.

eCO2, Simik, Fistat and Gjelbër were announced the winners of the ‘GroWING Hackathon’. The first prize was handed by H.E EU Ambassador Christiane Hohmann, who came along with ‘Team Europe’ to award the prize of ‘Greening Albania’.

She showed appreciation for the work done by the Action, to coach and help youngsters who want to create a start-up or develop a business idea.

She also advised the audience to see the failure as a power and as experience, and never to give up!

GroWING Hackathon, mundësuar nga EU for Innovation dhe organizuar nga Yunus Social Business Balkans përfundoi me sukses ditën e djeshme!

Pas dy ditësh intensive duke gjetur zgjidhjet, 12 ekipet e sipërmarrësve të rinj prezantuan zgjidhjen e tyre para jurisë të përbërë nga përfaqësues të Lufthansa Industry Solutions, Raiffeisen Bank, dhe duapune.com.

Çmimet monetare si dhe mundësia për të bashkëpunuar me kompanitë, ishin në lojë për 4 zgjidhjet më të spikatura në fushat ‘Greening Albania’, ‘Menaxhimi i gjurmës së karbonit’, ‘Mjedisi, Shoqëria dhe Qeverisja’, ‘Edukimi financiar’ dhe ‘Përmirësimi i Aftësive të Punësimit’.

eCO2, Simik, Fistat dhe Gjelbër u shpallën fituesit e ‘GroWING Hackathon’. Çmimi i parë u dorëzua nga Ambasadorja e BE-së Christiane Hohmann, e cila ju bashkua aktivitetit si përfaqësuese e ‘Team Europe’ për të dhënë çmimin ‘Greening Albania’.

Ajo vlerësoi punën e bërë nga projekti, për të trajnuar dhe ndihmuar të rinjtë që duan të krijojnë një start-up ose të zhvillojnë idetë e tyre të biznesit.

Ajo gjithashtu këshilloi audiencën që ta shohin edhe dështimin si fuqizim dhe përvojë dhe të mos dorëzohen kurrë!

EU Deputy Director General DG R&I’s visit to Polis Innovation Factory
June, 2022

EU Deputy Director General DG R&I’s visit to Polis Innovation Factory

EU for Innovation jointly with Polis University had the pleasure to host Deputy Director General DG R&I and Open Innovation, and Chef Negotiator for Horizon Europe, Ms. Signe Ratso, at the premises of Polis & Innovation Factory. This was a side-event organized in the context of the Ministerial Meeting of the Western Balkans Platforms on […]

View more
iKorça Hackathon – Final
December, 2020

iKorça Hackathon – Final

This Hackathon organized in Korça from the Municipality of the city, with the support of EU for Innovation project and in collaboration with ICTSlab and Crazy town. About 40 students, university researchers, academy staff members, Start-ups and other talents got together during 11-13 December virtually as well as physically for the teams coming from the […]

View more
footer logo