news

Graduation Ceremony, Connect IT student-teams

July 9th, marked the Graduation Ceremony of the first student-teams as part of ConnectIT, the programme that aims to connect students to businesses, that want to digitize their business processes.

4 teams presented at Destil Creative Hub the work they’ve done for Albanian companies such as Lebon Tirana, GRAL Medical and Cheer Chews, in front of their peers, professors, businesses and representatives of the Ministry of Finance and Economy.

We’re really proud of the initiative and dedication shown by the students during this programme and as EU for Innovation we decided to support their efforts further, by helping them in the creation of the first students’ consultancy firm in Albania, StudentInc.

Congratulations to the young women and men that successfully completed their Connect IT journey and if you want to learn more about the beginning of their new path as young entrepreneurs, stay tuned for our updates!

Data 9 Korrik, u shënua nga Ceremonia e Diplomimit e Connect IT për ekipet e para studentore, pjesë e programit që synon të ndërlidhë studentët me biznese, të cilat dëshirojnë të digjitalizojnë proceset e tyre.

4 skuadra, prezantuan tek Destil Creative Hub, punën e tyre për kompani shqiptare si Lebon Tirana, GRAL Medical dhe Cheer Chews, para shokëve, profesorëve, bizneseve dhe përfaqësuesve të Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Ne jemi me të vërtetë krenarë për iniciativën dhe përkushtimin e treguar nga studentët gjatë këtij programi dhe si BE për Inovacionin, vendosëm t’i mbështesim përpjekjet e tyre më tej, duke i ndihmuar ata në krijimin e kompanisë së parë të drejtuar nga studentë në Shqipëri, StudentInc.

Përgëzime vajzave dhe djemve të rinj që përfunduan me sukses rrugëtimin e tyre me Connect IT, dhe nëse doni të mësoni më shumë rreth fillimive të tyre si sipërmarrës të rinj, ndiqni përditësimet tona!

3rd Innovation Management Academy
June, 2021

3rd Innovation Management Academy

On June 8-11, Innovation Investment Fund and ICT Hub held the 3rd Innovation Management Academy in Albania, supported by EU for Innovation. The online academy was joined by representatives of well-known companies and organizations, such as Hermex E-Commerce Platform, Roche, Century 21, Tirana Bank, Kreatx, Mireda Coaching, New Media Communications, Tumo Tirana and Metropolitan Incubator. […]

View more
Online workshop “MAKERSPACE REFLECTIONS: Experiences, Models and Tools to Succeed”
March, 2021

Online workshop “MAKERSPACE REFLECTIONS: Experiences, Models and Tools to Succeed”

The support of EU for Innovation project, to strengthen the innovative ecosystem in Albania, by establishing an incubator with a fabrication laboratory (FabLab) type facility, continues. On March 25th the 2nd online workshop themed “MAKERSPACE REFLECTIONS: Experiences, Models and Tools to Succeed” offered to Polis University, took place. Researchers, lecturers and enthusiasts who will get […]

View more
footer logo