news

GIZ Albania support for Tirana Digital Nomad Festival through “Global Programme Migration & Diaspora”

GIZ Albania is supporting the 1st Tirana Digital Nomad Festival, through the engagement of its programmes ProSeed 2.0, EU for Innovation and “Global Programme Migration & Diaspora”.

During three days the city of Tirana will host a series of talks, workshops and activities, that will gather international and local professionals, entrepreneurs, and innovators in the field of technology, who will share their experiences and put Tirana on the world map of digital cities.

Download the agenda through the link and become part of this exciting event: https://digitalnomad.tirana.al/

Also don’t miss today’s panel at 15:30 on “How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” at Someetings.

GIZ në Shqipëri po mbështet edicionin e parë të Tirana Digital Nomad Festival, nëpërmjet angazhimit të programeve të Proseed 2.0, EU for Innovation dhe “Global Program Migration & Diaspora”.

Përgjatë tre ditëve qyteti i Tiranës do të presë një sërë bisedash, seminaresh dhe aktivitetesh, që do të mbledhin bashkë profesionistë ndërkombëtarë dhe vendas, sipërmarrës dhe novatorë në fushën e teknologjisë, të cilët do të ndajnë përvojat e tyre dhe do ta vendosin Tiranën në hartën botërore të qyteteve dixhitale.

Gjeni axhendën në link dhe bëhuni pjesë e këtij eventi emocionues: https://digitalnomad.tirana.al/

Gjithashtu mos e humbisni panelin e sotëm në orën 15:30, me temë “Si mund të kontribuojë diaspora shqiptare në ekosistemin e start-up-eve dhe TIK në Shqipëri?” pranë Someetings.

Regional Start-up Ecosystem Development – Training in Korca
July, 2020

Regional Start-up Ecosystem Development – Training in Korca

As part of its mandate to strengthen the innovation and start-up ecosystem in Albania, the EU for Innovation project is supporting selected municipalities across Albania to develop programmes, partnerships and capacities to strengthen local entrepreneurs and businesses. For this purpose, the project will work with policy makers, universities and Innovation Support Organisation (ISOs) in these […]

View more
Moderators & Speakers of the Diaspora panel at Tirana Digital Nomad Festival
September, 2022

Moderators & Speakers of the Diaspora panel at Tirana Digital Nomad Festival

Meet the Moderator and Speakers of the “How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” panel at Tirana Digital Nomad Festival: Anila (Hyka) Smørgrav has over 25 years of international experience in different social and economic environments, in the telecom sector and IT, digital transformation strategies of enterprises including the […]

View more
Loading
footer logo