news

GIZ Albania support for Tirana Digital Nomad Festival through “Global Programme Migration & Diaspora”

GIZ Albania is supporting the 1st Tirana Digital Nomad Festival, through the engagement of its programmes ProSeed 2.0, EU for Innovation and “Global Programme Migration & Diaspora”.

During three days the city of Tirana will host a series of talks, workshops and activities, that will gather international and local professionals, entrepreneurs, and innovators in the field of technology, who will share their experiences and put Tirana on the world map of digital cities.

Download the agenda through the link and become part of this exciting event: https://digitalnomad.tirana.al/

Also don’t miss today’s panel at 15:30 on “How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” at Someetings.

GIZ në Shqipëri po mbështet edicionin e parë të Tirana Digital Nomad Festival, nëpërmjet angazhimit të programeve të Proseed 2.0, EU for Innovation dhe “Global Program Migration & Diaspora”.

Përgjatë tre ditëve qyteti i Tiranës do të presë një sërë bisedash, seminaresh dhe aktivitetesh, që do të mbledhin bashkë profesionistë ndërkombëtarë dhe vendas, sipërmarrës dhe novatorë në fushën e teknologjisë, të cilët do të ndajnë përvojat e tyre dhe do ta vendosin Tiranën në hartën botërore të qyteteve dixhitale.

Gjeni axhendën në link dhe bëhuni pjesë e këtij eventi emocionues: https://digitalnomad.tirana.al/

Gjithashtu mos e humbisni panelin e sotëm në orën 15:30, me temë “Si mund të kontribuojë diaspora shqiptare në ekosistemin e start-up-eve dhe TIK në Shqipëri?” pranë Someetings.

Growpreneur Demo Day
January, 2022

Growpreneur Demo Day

The 2nd round of Growpreneur Acceleration Programme was finalized with a Demo Day, on January 27, after 3 intensive months of work. After partaking in the bootcamps, mentoring, and coaching sessions the ‘GROWstartups’ got to showcase the development of their businesses, in front of potential investors from all over the Balkans. All pitches were followed […]

View more
Masterclass 2.0 – “HOW TO TEACH ENTREPRENEURSHIP”
December, 2020

Masterclass 2.0 – “HOW TO TEACH ENTREPRENEURSHIP”

As part of its mission to strengthen the innovation ecosystem of Albania & in line with other capacity building interventions for Albanian Universities, the EU for Innovation programme in collaboration with Preneurz.Amsterdam will present a new program for Entrepreneurial Universities. The “HOW TO TEACH ENTREPRENEURSHIP” programme, targeting all Albanian University Lecturers who are enthusiastic about […]

View more
footer logo