news

The first smart agriculture platform by FARZH Korca

Did you know that as winners of the EU for Innovation Challenge Fund FARZH Korca has established the first smart agriculture platform in Albania?

It already covers over 150 hectares of land in the Municipalities of Korça, Maliq and Devoll and has one physical and three virtual functioning, meteorological stations.

Every day the group of farmers that are using the platform, get notified about weather conditions and the risk of diseases in agricultural crops.

Nowadays, if you are a farmer or entrepreneur in the field of agriculture, it is no longer necessary to go daily in the fields to check your crops. Through the Sentinel 2 Satellite, you can get images of agricultural land and based on the global indexes and comparisons, understand where the problems lie and intervene where needed.

If you want to learn more about the platform and what it offers, contact FARZH Korca.

A e dini se si fitues të Challenge Fund së BE për Inovacionin, FARZH Korca ka krijuar platformën e parë “smart” të bujqësisë në Shqipëri?

Ajo tashmë mbulon mbi 150 hektarë tokë në Bashkitë e Korçës, Maliq dhe Devoll dhe ka një stacion meteorologjik fizik dhe tre të funksionimit virtual.

Çdo ditë grupi i fermerëve që po përdor platformën, njoftohet për kushtet e motit dhe rrezikun e sëmundjeve në kulturat bujqësore.

Në ditët e sotme, nëse jeni fermer ose sipërmarrës në fushën e bujqësisë, nuk është më e nevojshme të shkoni çdo ditë në fusha për të kontrolluar të korrat tuaja. Përmes Satelitit Sentinel 2, ju mund të merrni imazhe të tokës bujqësore dhe bazuar në indekset globale dhe krahasimet, të kuptoni se ku qëndrojnë problemet dhe të ndërhyni aty ku është e nevojshme.

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth platformës dhe çfarë ofron, kontaktoni FARZH Korçë.

Ecosystem Safari in Cologne, Germany
December, 2019

Ecosystem Safari in Cologne, Germany

Four people from the Albanian ecosystem, representing start-ups and ecosystem actors, joined last weeks the Ecosystem Safari to Cologne where they met with representatives from co-working spaces, accelerators, university initiatives, the City of Cologne and the University of Cologne to discuss topics such as ecosystem development, the collaboration between different actors of the ecosystem and […]

View more
“A Brand New World” 8 Workshop Series
April, 2020

“A Brand New World” 8 Workshop Series

Running a Start-up is never easy, but as Covid19 has entered our daily lives we are facing uncertain times that can make managing a Start-up, relationship and teams especially tough. Therefore we are sharing our webinars series with  the Start-up community in Albania and anyone in the world who is interested in learning how to […]

View more
footer logo