news

Expert and Start-up Talks for the Matchmaking & Exposure programme participants

Last week, the Albanian start-ups attending the Matchmaking and Exposure programme, of EU for Innovation in collaboration with Social Impact, participated in their first M&E Expert and Start-up Talks.

The Expert Talk was hosted by Lars Lockemann, CEO of Fairconcept GmbH, who gave a thorough overview of the current and future trends in the trade fair business, which was followed by a Q&A session from the start-ups.

For the Start-up Talk, we had the pleasure to be joined by Nona Burkoff, founder of Pathfinder HR Solutions, who told us all about her business: what’s she doing, how she got there and what happened on the way. The 16 start-ups attending got to ask their questions which made for a productive discussion.

The calendar of the Matchmaking & Exposure programme, is filled with other interesting events and we will keep you updated on what’s coming up.

Javën e kaluar, startup-et shqiptare, pjesë e programit ‘Matchmaking and Exposure’, nga BE për Inovacionin në bashkëpunim me Social Impact, morën pjesë në Bisedat e para me Ekspertë dhe Startup-e gjermane.

Biseda me Ekspertin, u prezantua nga Lars Lockemann, Drejtor i Fairconcept GmbH, i cili dha një pasqyrë të plotë të trendeve aktuale dhe të ardhshme në sektorin e panairëve tregtare në Gjermani, dhe u pasua nga një sesion me pyetje dhe përgjigje nga startup-et.

Në Bisedë me Startup, patëm kënaqësinë të kishim të ftuar Nona Burkoff, themeluese e Pathfinder HR Solutions, e cila shpjegoi konceptin e biznesit të saj dhe rrugëtimin që e coi atë në themelimin e një startup-i. 16 startup-et pjesëmarrëse, i drejtuan pyetjet e tyre, prej të cilave u realizua një diskutim mjaft produktiv.

Kalendari i programit Matchmaking & Exposure, është i mbushur me aktivitete të tjera interesante dhe ne do t’ju mbajmë të azhornuar në vijim.

Launching Flexible Start-up Support programme
November, 2019

Launching Flexible Start-up Support programme

+++ CALL FOR APPLICATIONS! +++ OFICINA and Innovation Nest supported by EU for Innovation, welcome all the start-ups to apply for the Flexible Start-Up Support Programme, a hybrid incubation and acceleration program specifically designed for Albanian start-ups in the post-idea, validation and development phases. The programme contains four modules giving new founders the flexibility to […]

View more
Ecosystem Safari in Cologne, Germany
December, 2019

Ecosystem Safari in Cologne, Germany

Four people from the Albanian ecosystem, representing start-ups and ecosystem actors, joined last weeks the Ecosystem Safari to Cologne where they met with representatives from co-working spaces, accelerators, university initiatives, the City of Cologne and the University of Cologne to discuss topics such as ecosystem development, the collaboration between different actors of the ecosystem and […]

View more
footer logo