news

Europe Weeks 2021 – Ambassador Soreca visits two EU for Innovation funded start-ups in the south of Albania

In the last days leading to the end of Europe Weeks 2021, European Union in Albania Ambassador Luigi Soreca, along with the accompanying Member States Ambassadors, made two stops to EU for Innovation funded start-ups in the south of Albania.

First, they visited Nena Farm in Lukove, where they tasted and tried the high-quality olive oil and olive products of the family-owned start-up, which has revitalized the hundred-year-old olive trees of the sea-side village through the latest technologies, but without forgetting the traditional methods passed through generations.

Next stop was in Ksamil, where they met with founder and guide Soraldo Nebo, who offers boat trips and degustation tours to tourists, at the mussel farms.

We’re proud of the unique ideas and amazing work these start-ups are doing to highlight the beautiful nature and resources of Albania!

Në ditët e fundit të Javët e Evropës 2021, Ambasadori i BE Luigi Soreca, së bashku me Ambasadorët e Shteteve Anëtare bënë dy ndalesa në projektet e financuara nga BE për Inovacionin në jug të Shqipërisë.

Së pari ata vizituan Nëna Farm në Lukovë, ku provuan vajin dhe produktet e ullirit me cilësi të lartë, të start-up-it familjar, i cili ka rivitalizuar pemët e ullirit qindra-vjeçare të fshatit buzë detit, përmes teknologjive të fundit, por pa harruar metodat tradicionale të trashëguara ndër breza.

Ndalesa tjetër ishte në Ksamil, ku Ambasadorët u takuan me themeluesin dhe guidën Soraldo Nebo, i cili ofron lundrim me varkë dhe ture degustimi për turistët, në impjanetet e kultivimit të midhjeve.

Jemi krenarë për idetë unike dhe punën e shkëlqyer të këtyre start-up-eve, të cilat nxjerrin në pah natyrën e mrekullueshme dhe burimet e vendit tonë, Shqipërisë së bukur dhe burimeve të Shqipërisë!

Albanian start-ups at Untold Stories in Budapest
November, 2019

Albanian start-ups at Untold Stories in Budapest

Last week, as part of EU for Innovation’s constant effort to promote Albanian entrepreneurs, members of the start-ups SquadIn and The Dancing Bits got the opportunity to attend Untold Stories Budapest, a one day start-up conference in Hungary, where they had the opportunity to connect to other founders, discuss potential collaborations and pitch their ideas […]

View more
Gap Analysis meetings in Vlora
September, 2019

Gap Analysis meetings in Vlora

Yesterday’s meetings and interviews regarding the updating of the “Gap analysis: Entrepreneurial Ecosystem in Albania” were held in Vlora. Part of our team met with the rector and professors of Universiteti Ismail Qemali Vlorë and representatives of Auleda, Local Economic Development Agency, Vlore, a local NGO supporting innovation and sustainable development. A productive day, where […]

View more
footer logo