news

Europe Weeks 2021 – Ambassador Soreca visits the EU for Innovation supported Korça Innovation & Technology Hub and meets with start-ups in Pogradec

Last weekend, during Europe Weeks 2021 festivities in the city of Korça, EU Ambassador to Albania, H.E Luigi Soreca and Dutch Ambassador H.E Guusje Korthals Altes, payed their first visit to the new Innovation & Technology Hub, a co-working, training & start-up incubation hub for freelancers, aspiring entrepreneurs, and start-ups in the region, which has been supported by EU for Innovation in framework of the ‘Regional Ecosystem Development’ programme for over a year.

Accompanied by the city’s Mayor, Mr. Sotiraq Filo, the Ambassadors toured the premises of the Hub and got to meet with Korça’s young entrepreneurs, freelancers, students of the trainings offered by the center and successful start-ups, such as Thurje Handmade.

Later the Ambassadors stopped in Lin, Pogradec, where they met with the Challenge Fund winners ‘Drones to Combat Caterpillars’, who are using the latest technologies to fight the pines processionary, and protect the pine forests in the region.

We hope the Ambassadors enjoyed meeting with the innovation ecosystem actors as much as we do working with them! Thank you for the visits!

Fundjavën e kaluar, përgjatë festimeve të Javët e Evropës 2021 në qytetin e Korçës, Ambasadori i BE-së në Shqipëri, Luigi Soreca dhe Ambasadorja e Hollandës, Guusje Korthals Altes, vizituan për të parën herë Qendrën e re të Inovacionit dhe Teknologjisë Korçë, një hapësirë bashkëpunimi, trajnimesh dhe inkubator për start-up-et, profesionistët e pavarur dhe sipërmarrësit aspirantë në rajon, e cila është mbështetur nga BE për Inovacionin në kuadër të programit ‘Zhvillimi Rajonal i Ekosistemeve’ prej një viti tashmë.

Të shoqëruar nga Kryetari i Bashkisë së qytetit, Z. Sotiraq Filo, Ambasadorët vizituan ambientet e Hub-it dhe u takuan me sipërmarrësit e rinj të Korçës, profesionistë të lirë, studentë të trajnimeve të ofruara nga qendra dhe start-up-e të suksesshme, si Thurje Handmade.

Më tej Ambasadorët u ndalën në Lin, Pogradec, ku u takuan me një nga fituesit e Challenge Fund ‘Drones to Combat Caterpillars’, të cilët po përdorin teknologjitë më të fundit për të luftuar procesionarët e pishave dhe për të mbrojtur pyjet e rajonit.

Shpresojmë që Ambasadorët t’i kenë shijuar takimet me aktorët e ekosistemit të inovacionit në Shqipëri, po aq sa ne punën me ta! Faleminderit për vizitën!

3rd Steering Committee Meeting for EU for Innovation
September, 2020

3rd Steering Committee Meeting for EU for Innovation

Some of the highlights of our work during these two years: > Capacity development for more than 150 Albanian start-ups & innovation support organisations. > Workshops and training for more than 240 young entrepreneurs with local and international experts. > Financial support for 15 innovative start-ups and 4 innovation support organisations. > In collaboration with […]

View more
3 other student teams join Connect IT
March, 2021

3 other student teams join Connect IT

We would like you to meet with three student teams, that as part of our program Connect IT, are currently working on creating digital solutions for the real estate company Future Home Real Estate. They’re all students in their 3rd year of Bachelor studies, but they come from different Albanian universities. Amanda Kazaferi, Dea Duro, […]

View more
footer logo