Entrepreneurial University Masterclass #2

As part of its mission to strengthen the innovation ecosystem of Albania, the EU for Innovation project, in cooperation with Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) and the University of Amsterdam is organizing a series of Masterclasses on how to become an “Entrepreneurial University”. Launched on January 21st, 2020 with a duration of 5 month, this masterclass is targeted to Albanian researchers, academics and management level officials from thirteen participating Albanian universities; and aims to inform and inspire them to create programs that encourage an entrepreneurial mindset for their students and researchers and connect these programs to the wider entrepreneurial ecosystem.

Due to the situation caused by Corona Virus, the 2nd Masterclass was held online, on April 6th and 7th, 2020.

The main theme was on “ENTREPRENEURSHIP/ START-UP INCUBATION”

In case you missed it, here’s the link of the 2nd Masterclass video on our YouTube Channel:

Si pjesë e misionit për të forcuar ekosistemin inovator në Shqipëri, projekti i BE për Inovacionin, në bashkëpunim me “Amsterdam Centre for Entrepreneurship” (ACE) dhe Universitetin e Amsterdamit, po organizon një seri masterklasash se si të shndërrohemi në “Universitetin Sipërmarrës”.

Që prej 21 Janarit të 2020, me një kohëzgjatje prej pesë muajsh, kjo masterklasë është për kërkuesit, akademikët dhe menaxhuesit Shqiptarë, përkatësisht nga trembëdhjetë universitete dhe synon informimin dhe inspirimin e tyre për të krijuar programe që inkurajojnë botëkuptimin sipërmarrës për studentët dhe kërkuesit e tyre, duke i lidhur këto programe për një ekosistem sipërmarrës më të gjerë.

Për shkak të situatës së shkaktuar nga Corona Virus, masterklasa e dytë u organizua online, në 6 dhe 7 Prill, 2020. Tema kryesore ishte “Sipërmarrja/ Inkubacioni në Startup-e”

Në rast se e keni humbur, më poshtë linku i Masterklasës së dytë në kanalin tonë YouTube.

Launching of the 1st Innovation Management Academy
October, 2020

Launching of the 1st Innovation Management Academy

On October 18th, Innovation Investment Fund launched the 1st Innovation Management Academy! The 5-day educational training, supported by EU for Innovation, aims to give Albanian companies an opportunity to become active participants in their ecosystem, share their experiences and identify people who can successfully promote, implement and manage innovation activities within their companies. 15 participants, […]

View more
Startup Grind Tirana with Engjëll Rraklli dhe Ariol Sollaku of Division5, powered by EU for Innovation
July, 2019

Startup Grind Tirana with Engjëll Rraklli dhe Ariol Sollaku of Division5, powered by EU for Innovation

EU for Innovation had the pleasure to support the last Startup Grind Tirana Talk with Engjëll Rraklli and Ariol Sollaku, founders of Division5 who in February of this year received an investment from PIRATE.global

View more
footer logo