News

Ecosystem Safari in Cologne, Germany

Four people from the Albanian ecosystem, representing start-ups and ecosystem actors, joined last weeks the Ecosystem Safari to Cologne where they met with representatives from co-working spaces, accelerators, university initiatives, the City of Cologne and the University of Cologne to discuss topics such as ecosystem development, the collaboration between different actors of the ecosystem and challenges as well as opportunities of a young start-up ecosystem. During the Safari they also got the chance to attend Digitale Leute Summit, a one-day conference around Tech, Design and Business.

Katër përfaqësues nga ekosistemi shqiptar i inovacionit, startup-e dhe organizata në mbështetje të inovacionit, morën pjesë javën e kaluar në Safarin e Ekosistemit në Këln të Gjermanisë, ku u takuan me përfaqësues të hapësirave të përbashkëta të punës, akseleratorëve, iniciativave të universiteteve, Bashkinë dhe Universitetin e Këlnit për të diskutuar mbi tema të tilla si zhvillimi i ekosistemit, bashkëpunimi midis aktorëve të ndryshëm të ekosistemit dhe sfidat si dhe mundësitë e ekosistemeve të reja për startup-et. Pjesëmarrësit patën mundësinë të vizitonin dhe Samitin Digitale Leute (Njerëz Digital), një konferencë një-ditore rreth teknologjisë, dizajnit dhe biznesit.

Connect IT student-team develop solution for Gral Medical
April, 2021

Connect IT student-team develop solution for Gral Medical

We’re very proud to present one of the first solutions developed by a team of students, as part of the Connect IT intervention of EU for Innovation. Erda Ymeri, Arseda Uruci and Zhaklin Braka, three students of Business Informatics at Tirana University, have built an e-commerce site for GRAL Medical, the leading Albanian company in […]

View more
EU for Innovation and the Minister for Protection of Entrepreneurship start collaboration on a new Law on Start-ups
May, 2019

EU for Innovation and the Minister for Protection of Entrepreneurship start collaboration on a new Law on Start-ups

Work on a new StartUpLaw has started! On Friday, the EU for Innovation project team met up with Minister for Protection of Entrepreneurship, Eduard Shalsi and other government actors, to discuss the first steps towards drafting of an Albanian Law on start-ups. Glad to see such engagement and commitment from the government stakeholders. We would […]

View more
footer logo