news

Connect IT student team develops a solution for Cheer Chews

Another solution coming from Connect IT support intervention for the Cheer Chews brand, the only Albanian company that produces organic dog chews.

Antigoni Kurti, Armegi Mebelli, Besjan Coku, and Joana Adushaj, 3rd year students of the Economic Faculty, University of Tirana, were responsible for building a creative and fully functioning e-commerce website to help the brand establish presence in the domestic market.

The online shop is being built using Python, an interpreted high-level general-purpose programming language. Until everything is ready for you to order online your dog’s treats, have a look at the great job the student team has done so far.

Një tjetër zgjidhje vjen nga programi ynë Connect IT për markën Cheer Chews, kompania e vetme Shqiptare që prodhon ushqim organik për qentë.

Antigoni Kurti, Armegi Mebelli, Besjan Coku, dhe Joana Adushaj, studentë të vitit të tretë të Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, ishin përgjegjës për ndërtimin e një faqejeje funksionale interneti, për tregtimin e produkteve online, për të ndihmuar prezencën e kompanisë në tregun vendas.

Dyqani online po ndërtohet duke përdorur Python, një gjuhë programimi interpretative për programim me qëllim të përgjithshëm. Derisa gjithçka të jetë gati që ju të porosisni online produktet për qentë tuaj, hidhini një sy punës së shkëlqyer që ekipi i studentëve ka bërë deri tani.

Startup Day in Tartu, Estonia
January, 2020

Startup Day in Tartu, Estonia

Yesterday, eight Albanian  startups got the chance to travel and visit Startup Day, in Tartu, Estonia. Currently, they’re on what we, at EU for Innovation call, an ‘Ecosystem Safari’ and they also got the opportunity to meet different actors from the local ecosystem at SPARK HUB, who gave them an overview of their activities and shared their insights. Say hi […]

View more
Launching of the 1st Innovation Management Academy
October, 2020

Launching of the 1st Innovation Management Academy

On October 18th, Innovation Investment Fund launched the 1st Innovation Management Academy! The 5-day educational training, supported by EU for Innovation, aims to give Albanian companies an opportunity to become active participants in their ecosystem, share their experiences and identify people who can successfully promote, implement and manage innovation activities within their companies. 15 participants, […]

View more
footer logo