news

Challenge Fund 4th Call

103 start-ups applied in the 4th call of the Challenge Fund and we thank them for the decent introduction to their work. We are happy that a large part of these new businesses is founded and managed by women and we hope that this number will grow further in the future.

33 Innovation Support Organizations have submitted their application to the 4th Call of the Challenge Fund, willing to enhance innovation management capacities of startups in Albania and offer them more chances to develop their business, connect with each other and grow.

Our team will carefully evaluate each one of the start-ups and ISOs. We are really satisfied with the work sent so far. Thank you for your dedication and hard work!

Në këtë thirrje të katërt të Challenge Fund aplikuan 103 startup-e të cilët i falenderojmë për prezantimin dinjitoz të punës. Jemi të gëzuar që një pjesë e mirë e këtyre bizneseve të reja janë themeluar dhe drejtohen nga gra e vajza dhe urojmë që ky numër të jetë gjithmonë në rritje.

33 Organizata që mbështesin inovacionin kanë dërguar aplikimin e tyre në thirrjen e katërt të Challenge Fund, të vendosur për të nxitur aftësinë e menaxhimit të inovacionit në startupet shqiptar dhe për t’i ofruar atyre më shumë mundësi të zhvillojnë biznesin e tyre, të krijojnë kontakte dhe të rriten.

Skuadra jonë do të vlerësojë me kujdes secilin prej startup-eve dhe ISOs. Jemi shumë të kënaqur me punën e dërguar. Ju falenderojmë për përkushtimin dhe punën e mirë!

Matchmaking and Exposure Programme – 2nd Cohort
December, 2020

Matchmaking and Exposure Programme – 2nd Cohort

The Pitching Event for the selection of the start-ups for the 2nd Cohort of the Matchmaking & Exposure Programme, was held on the 7th and 9th of December. Due to the Covid-19 restrictions, the whole event was carried out virtually! 20 shortlisted applicants in ICT, Online Business and Online Gaming sectors, were invited to pitch […]

View more
Hack the Crisis Albania, Hackathon #2
April, 2020

Hack the Crisis Albania, Hackathon #2

More than 200 participants responded the call of Hack the Crisis Albania as individuals and teams. The activity was organised due to the support of more than 30 national and international partner institutions. This activity started as a movement in Estonia to find solutions for the COVID-19 crisis, Hack the Crisis turned international and during […]

View more
footer logo