news

Call for Applications: 3rd Cohort of the Matchmaking and Exposure Programme

This is a call for applications for start-ups for the 3rd and last Cohort of the Matchmaking and Exposure programme.

The call is aimed at start-ups/ ventures with a focus on:

• Green & Circular economies

• Fintech

• Health

• Social and educational innovation

The competition is open to start-ups that have been active in business for less than 5 years. The start-up concepts must be considered innovative and economically sustainable in relation to the topic clusters advertised. In addition, the start-ups must be able to prove that they have sufficient professional and entrepreneurial skills.

Interested start-ups must fill out the online application form, in which they briefly describe the basis of their business concept and the challenges they face. A good knowledge of English or German is a prerequisite for participation.

Apply by following the link, until March 29th, 2021: https://bit.ly/3qmwVz5


 

Kjo është një thirrje për aplikime për startup-et për grupin e 3-të dhe të fundit i programit Matchmaking and Exposure.

Kjo thirrje i drejtohet të gjitha start-up-eve/ sipërmarrjeve me fokus në:

• Ekonomi të gjelbërt dhe cirkulare

• Fintech

• Shëndetësi

• Inovacion social dhe edukues

Aplikimet janë të hapura për start-up-e që kanë qënë aktivë në biznes për jo më tepër se 5 vjet. Konceptet e start-up-eve duhet të jenë inovative dhe të qëndrueshme ekonomikisht në lidhje me sektorët e publikuar. Gjithashtu start-up-et duhet të jenë në gjendje të dëshmojnë se kanë aftësi të mjaftueshme profesionale dhe sipërmarrëse.

Të interesuarit duhet të plotësojë formularin e aplikimit, në të cilin përshkruajnë shkurtimisht konceptin e tyre të biznesit dhe sfidat me të cilat përballen. Një njohuri e mirë e gjuhës angleze ose gjermane është një parakusht për pjesëmarrjen në program.

Aplikoni nëpërmjet link-ut, deri më 29 Mars 2021: https://bit.ly/3qmwVz5

Women Founders Network Albania: Demo Day Pitch Competition
November, 2020

Women Founders Network Albania: Demo Day Pitch Competition

The big day is almost here! On the 4th of December, Women Founders Network Albania, Spring Activator and EU for Innovation are proud to invite you to the “Demo Day Pitch Competition” of the 1st Women Founder Accelerator in the Western Balkans, where the participants will pitch for the final prize of 5000 Euros! Register […]

View more
1st team of students _ Connect IT
February, 2021

1st team of students _ Connect IT

We’re very proud to finally present you our latest support intervention Connect IT, a program that aims to connect Albanian students to industry players, that want to digitize business processes. Stiljano Ruci, Xhuliano Ageja, Flavio Doko, Dionis Cura, Brisilda Runa and Andrea Ranxha from Universiteti Polis, are the first team of students that have been […]

View more
footer logo