news

Call for Applications: 3rd Cohort of the Matchmaking and Exposure Programme

This is a call for applications for start-ups for the 3rd and last Cohort of the Matchmaking and Exposure programme.

The call is aimed at start-ups/ ventures with a focus on:

• Green & Circular economies

• Fintech

• Health

• Social and educational innovation

The competition is open to start-ups that have been active in business for less than 5 years. The start-up concepts must be considered innovative and economically sustainable in relation to the topic clusters advertised. In addition, the start-ups must be able to prove that they have sufficient professional and entrepreneurial skills.

Interested start-ups must fill out the online application form, in which they briefly describe the basis of their business concept and the challenges they face. A good knowledge of English or German is a prerequisite for participation.

Apply by following the link, until March 29th, 2021: https://bit.ly/3qmwVz5


 

Kjo është një thirrje për aplikime për startup-et për grupin e 3-të dhe të fundit i programit Matchmaking and Exposure.

Kjo thirrje i drejtohet të gjitha start-up-eve/ sipërmarrjeve me fokus në:

• Ekonomi të gjelbërt dhe cirkulare

• Fintech

• Shëndetësi

• Inovacion social dhe edukues

Aplikimet janë të hapura për start-up-e që kanë qënë aktivë në biznes për jo më tepër se 5 vjet. Konceptet e start-up-eve duhet të jenë inovative dhe të qëndrueshme ekonomikisht në lidhje me sektorët e publikuar. Gjithashtu start-up-et duhet të jenë në gjendje të dëshmojnë se kanë aftësi të mjaftueshme profesionale dhe sipërmarrëse.

Të interesuarit duhet të plotësojë formularin e aplikimit, në të cilin përshkruajnë shkurtimisht konceptin e tyre të biznesit dhe sfidat me të cilat përballen. Një njohuri e mirë e gjuhës angleze ose gjermane është një parakusht për pjesëmarrjen në program.

Aplikoni nëpërmjet link-ut, deri më 29 Mars 2021: https://bit.ly/3qmwVz5

Second week of FSS Accelerator – Shkodra
October, 2020

Second week of FSS Accelerator – Shkodra

We’re officially on the second week of the Flexible Start-up Support Accelerator in Shkodra! 15 teams have been getting ahead with trainings and workshops in Strategic Management for their start-up, with our expert Anila Golemi and Innovation Trends and Creative Entrepreneurial Mindset with trainer Mentor Dida. Along with OFICINA we’re happy to bring the experience […]

View more
3<sup>rd</sup> EIIU TALK with Erik Boer of Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) & Dr. Mirjam Leloux of IXA Next
February, 2020

3rd EIIU TALK with Erik Boer of Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) & Dr. Mirjam Leloux of IXA Next

This time at EIIU TALKs, we had the pleasure to have Erik Boer – CEO of Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) | CEO Startup Village and Dr. Mirjam Leloux – Director of Technology Transfer at the University of Amsterdam (UvA), as guest speakers to deliver talks under the theme: “The changing university and its impact […]

View more
footer logo