news

AlbaniaTech Soft Launch – Albanian Ecosystem Event

Last week, EU for Innovation and the core team behind Albania Tech hosted an exclusive presentation of the 1st Albanian innovation ecosystem platform, which will serve as the go-to place for all things related to the Albanian start-up community!

The pilot version of the platform, which has been developed over the past months after extensive consultation with the ecosystem actors, was shown to them for the first-time last Thursday.

We’re very happy to say that the Albanian innovation community won’t have to wait for much longer for the launch. To be the first to know when the platform will go online, become now Iam.albaniatech.org

Javën e kaluar, BE për Inovacionin dhe skuadra që qëndron pas krijimit të Albania Tech organizuan një prezantim ekskluziv të platformës së parë të ekosistemit shqiptar të inovacionit, e cila do të shërbejë si vendi kryesor për gjithë çka lidhet me komunitetin shqiptar të startup-eve dhe inovacionit!

Versioni pilot i platformës, i cili është zhvilluar gjatë muajve të shkuar, pas konsultimeve të gjera me aktorët e ekosistemit, ju paraqit atyre për herë të parë të enjten e kaluar.

Jemi të lumtur t’ju njoftojmë se komunitetit shqiptar të inovacionit nuk do ti duhet të presë edhe shumë gjatë për lansimin e platformës. Që të jeni të parët që do të njoftohen sapo platforma të jetë online, regjistrohuni tani në Iam.albaniatech.org

Universities Introductory Workshop
May, 2019

Universities Introductory Workshop

The first workshop organised by EU for Innovation gathered for a day representatives from public & private universities and governmental agencies to discuss on the role they can all play in developing more sustainable structures to support entrepreneurship, innovation and eventually startups creation in Albania. Productive discussions were held regarding the current innovation ecosystem, the […]

View more
JAVA Bootcamp live-session, Korça
October, 2020

JAVA Bootcamp live-session, Korça

After weeks of online training, the JAVA Bootcamp had its first live-session, last Saturday in Korça. It was great finally meeting the participants with the trainers, and although the anti-COVID measures limited the interaction with each other, the energy and involvement in the training could be felt. Thank you all for a great weekend and […]

View more
footer logo